Realizacja obowiązku określonego w art. 26 - 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w Urzędzie Miasta Radzionków

Akty normatywne i niektóre inne akty prawne (w tym zbiór aktów prawa miejscowego) są udostępniane nieodpłatnie do powszechnego wglądu w budynku głównym Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, I piętro, Wydział Organizacyjny, pokój nr 11 lub online na stronie  www.bip.radzionkow.pl.
Stanowisko komputerowe służące do przeglądania zbiorów aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest dostępne w godzinach pracy Urzędu, tj.:
w poniedziałek, wtorek, czwartek  od 7.00 do 15.00;
w środę od 7.00 do 17.00;
w piątek od 7.00 do 13.00.

Zgodnie z art.28a ww. ustawy, wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych, jest odpłatne. Cena wydruku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 189/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktów normatywnych i innych aktów prawnych wynosi:

  1. za wykonanie jednostronnego wydruku czarnego w formacie A-4 cena:  0,05 zł netto - 0,07 zł brutto;
  2. za wykonanie dwustronnego wydruku czarnego w formacie A-4 cena:  0,08 zł netto - 0,11 zł brutto;  
  3. za wykonanie jednostronnego wydruku w kolorze w formacie A-4 cena: 0,20 zł netto - 0,25 zł brutto; 
  4. za wykonanie dwustronnego wydruku w kolorze w formacie A-4 cena:  0,38 zł netto - 0,47 zł brutto.

Opłaty za wydruk można dokonać:

  • w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - karta płatniczą we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (bez dodatkowej opłaty pobieranej przez operatora).
  • przelewem na konto gminy: ING Bank Śląski o / Radzionków 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 - w tytule przelewu należy wpisać: wydruk aktów prawnych.
Chcąc wykonać wydruk aktu normatywnego lub innego aktu prawnego należy zgłosić się lub skontaktować telefonicznie lub e-mailowo z  pracownikami Wydziału Organizacyjnego  (pokój nr 11 Urzędu Miasta, telefon: 32 388 71 35, 32 388 71 64, 388 71 95, 32 388 71 48; adres e-mail: i.lis@radzionkow.pl, i.loch@radzionkow.pl, e.kozka@radzionkow.pl, z.bedkowska@radzionkow.pl, p.krawczyk@radzionkow.pl), którzy dokonają obliczenia kosztów wydruku, na podstawie którego będzie można dokonać wpłaty.