Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach udostępnia się informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, należy kierować:

Numer faksu: 32 289-07-20

Adres poczty elektronicznej: um@radzionkow.pl

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zgromadzenia gminne centrum zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 22 cyt. ustawy.

Ponieważ na terenie naszej gminy nie ma gminnego centrum zarządzania kryzysowego organizator powiadamia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach:

Numer telefonu: 32 256-56-01

Adres poczty elektronicznej: czkws@katowice.uw.gov.pl