dr Gabriel Tobor - Burmistrz Miasta Radzionków

Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Radzionkowie i Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Bytomiu, mgr chemii, doktor nauk ekonomicznych, ukończył studia podyplomowe z administracji i zarządzania, posiada uprawnienia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1983-1990 nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie, później jego Dyrektor, w latach 1998-2006 Sekretarz Miasta Radzionków, a od 2006 Burmistrz Miasta Radzionków. W latach 1980-1985 – animator i moderator Ruchu „Światło-Życie”, założyciel i fundator Śląskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych PRO FUTURO, założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego, w latach 2000?2006 przewodniczący Rady Społecznej Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie, w kadencji 2002-2006 Radny Rady Powiatu Tarnogórskiego, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady, w latach 2002 - 2006 członek rady społecznej Szpitala im. B. Hagera w Tarnowskich Górach, w latach 2006  - 2018 wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, w latach 2003 - 2013 członek Powiatowej Rady Zatrudnienia, od 2004 członek Powiatowej Rady Biznesu, w latach 2013-2015 członek rady nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, członek Honorowego Komitetu Upamiętnienia Tragedii Górnośląskiej, wiceprezes zarządu Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Autor publikacji z zakresu zarządzania, rozwoju lokalnego, partnerstwa publiczno-prywatnego i ekonomii.

A po pracy:

  • honorowy zasłużony dawca krwi,
  • biegacz, maratończyk,
  • kolekcjoner Biblii,
  • pasjonat i tłumacz języka śląskiego,
  • wykładowca, naukowiec,
  • pasjonat wina i cydru,
  • społecznik.


Burmistrz Miasta Radzionków przyjmuje mieszkańców w każdą środę w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków, przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 (pokój nr 10, I piętro), od godz. 15 00 do godz. 17 00.

Sekretariat Burmistrza
pokój 10, I piętro 
tel. +48 (32) 388 71 01
tel. +48 (32) 388 71 20
faks. (32) 289 07 20
adres e-mail  sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail  burmistrz@radzionkow.pl