mgr inż. Grzegorz Szeremeta

Urodzony 5 września 1976 roku w Bytomiu.
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Ponadto ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Centrum im. Adama Smitha na kierunku Innowacyjne Zarządzanie Gminą.
Radny kadencji 2018-2023, z dniem 31 lipca 2022 roku złożył mandat radnego.
W dniu 1 sierpnia 2022 roku objął stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Radzionków.
Mieszkaniec Radzionkowa-Rojcy, żonaty, ma dwóch synów.


Zastępca Burmistrza Miasta Radzionków przyjmuje mieszkańców w każdą środę w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków, przy ul. Męczenników Oświęcimia 42
(pokój nr 10, I piętro), od godz. 1500 do godz. 1700.


Sekretariat Burmistrza
pokój 10, I piętro 
tel. +48 (32) 388 71 01
tel. +48 (32) 388 71 20
faks (32) 289 07 20
adres e-mail sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail burmistrz@radzionkow.pl


Zarządzenie Nr 2146/22 z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Radzionków