W dniu 12 października 2021r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Radzionków w sprawie prowadzenia w Radzionkowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Radzionkowie w Centrum Kultury "Karolinka" pl. Jana Pawła II 2 wg harmonogramu:

  • czwartek  - od godziny 13.00 do godziny 17.00,
  • piątek - od godziny 8.00 do godziny 12.00.

Aby skorzystać z pomocy należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu (32) 32 381-37-76 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach lub zapisać się elektronicznie pod adresem https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Następnie pracownik Starostwa przekazuje informację konkretnemu prawnikowi o konieczności udzielenia porady w określonym dniu i czasie. Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie stacjonarnie, telefonicznie bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, menu przedmiotowe, zakładka: Nieodpłatna pomoc prawna. 
link do strony BIP Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:  https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2022&parcat=3&t=menu.