ul. Kużaja 15
41-922 Radzionków
tel./faks 32 286-62-55

Adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć:

ul. gen.Władysława Sikorskiego 8A
41-922 Radzionków
tel. 793-872-763

strona internetowa: www.bajka.radzionkow.pl
strona BIP: http://www.bajka.radzionkow.pl/index.php
adres e-mail: bajka@przedszkole4.radzionkow.pl


 Dni i godziny pracy


poniedziałek - piątek
od godz. 6.00 do godz. 16.00


Dyrektor jednostki


mgr Anna Gajkiewicz


Uchwały dotyczące jednostki


Uchwała Nr XIII/111/99 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej przedszkoli na terenie miasta Radzionkowa.