ul. Knosały 16
41-922 Radzionków
tel. 32 286-62-53
faks 32 286-62-53
strona internetowa: http://sp1radzionkow.pl/
strona BIP: http://bip.sp1radzionkow.pl/
adres e-mail: sp1radzionkow@poczta.onet.pl

oraz

ul. Krzywa 18
41-922 Radzionków
tel. 32 389-87-27
faks 32 389-87-27

Dyrektor jednostki

mgr Marek Napieraj

Uchwały dotyczące jednostki

Uchwała Nr XXXIX/328/2017 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie