ul. Kużaja 19
41-922 Radzionków
tel. 32 286-65-44
tel. 32 289-83-70
faks 32 286-65-44 wew. 25
strona internetowa: www.ops.radzionkow.pl
strona BIP: www.bip.ops.radzionkow.pl
adres e-mail: sekretariat@ops.radzionkow.pl

Dni i godziny pracy

Poniedziałek, wtorek, czwartek 700 - 1500

Środa 700 - 1700

Piątek 700 - 1300

Dyrektor jednostki

mgr Jakub Janiak

Uchwały dotyczące jednostki

Uchwała Nr XV/161/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30.01.2020r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzionkowie. Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 lutego 2020 roku, poz. 1086.