mgr inż. Zuzanna Szadkowska
Naczelnik Wydziału
Budynek przy ul. Kużaja 17, I piętro
tel. 32 388-71-58
faks 32 289-07-20
adres e-mail: eko@radzionkow.pl


Zakres zadań


Do zadań Wydziału Ekologii należy nadzór i koordynacja pracy podległych komórek organizacyjnych.


Dodatkowe informacje


W skład Wydziału Ekologii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Referat Ochrony Środowiska;
  2. Referat Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych.