(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 30 września 2020 roku, poz. 6967)