mgr Jarosław Wroński
Pełnomocnik ds. współpracy Miasta Radzionków
z Organizacjami Pozarządowymi
pokój nr 19, II piętro
tel. 32 388-71-37
faks 32 289-07-20
adres e-mail: promocja@radzionkow.pl


Zakres zadań


Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności:

1) koordynacja prac związanych z uchwalaniem programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi;

2) nadzór nad realizacją programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi;

3) nadzór nad współorganizacją imprez z organizacjami pozarządowymi;

4) organizowanie konkursów ofert na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) przygotowanie rocznego sprawozdania ze współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi;

6) tworzenie płaszczyzn wzajemnej komunikacji między samorządem i organizacjami pozarządowymi.


Zarządzenie Nr 1001/2006 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi