mgr Beata Jurczyk
pokój nr 19, II piętro
tel. 32 388-71-56
faks 32 289-07-20
adres e-mail: b.jurczyk@radzionkow.pl    


Zakres zadań


Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii należy w szczególności:

  1. przygotowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  2. przygotowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  3. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  4. opracowywanie zasad oraz sposobu realizacji zadań z zakresu realizacji ww. programów;
  5. nadzór nad zawartymi umowami i porozumieniami;
  6. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji programów;
  7. współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
  8. prowadzenie niezbędnej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie powierzonych do prowadzenia spraw.

Zarządzenie Nr 1797/21 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii