(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 01 lutego 2022 roku, poz. 652)