Siedziba redakcji

Urząd Miasta Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42
41-922 Radzionków

tel. 32 388 71 30
tel. 32 289 07 27
faks 32 289 07 20
e-mail: um@radzionkow.pl
adres strony BIP: www.bip.radzionkow.pl

Redaktor

Paweł Krawczyk
Wydział Organizacyjny
I piętro, pokój nr 11
tel. 32 388 71 48
e-mail: p.krawczyk@radzionkow.pl

Zastępca Redaktora

Ilona Loch
Wydział Organizacyjny
I piętro, pokój nr 11
tel.32 388 71 64
e-mail: i.loch@radzionkow.pl

Zespół redakcyjny

Halina Chmielewska - Ludwig - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Zuzanna Będkowska
Ilona Lis
Ewa Jenczek-Kamińska
Ewa Kózka

w zakresie zamówień publicznych

Justyna Korbela
Magdalena Tomczyk

Nadzór informatyczny

Eugeniusz Gałęziok
Referat ds. Informatyki
II piętro, pokój nr 13
tel. 32 388 71 32
e-mail: e.galeziok@radzionkow.pl

Zastępstwo w zakresie informatycznym

Jerzy Zadworny
Referat ds. Informatyki
II piętro, pokój nr 13
tel. 32 388 71 38
e-mail: j.zadworny@radzionkow.pl