Uchwała Nr XXXIII/381/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego wraz z zasadami określającymi prowadzenie handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Targowiska Miejskeigo (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 2 marca 2022 roku, poz. 1292)

Uchylona uchwałą Nr XLI/404/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Uchwała Nr XXXVIII/382/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl z dnia 2 marca 2022 roku, poz. 1293)

Uchylona uchwałą Nr XLI/403/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Uchwała Nr XLI/403/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 maja 2022 roku, poz. 3122)

Uchwała Nr XLI/404/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego wraz z zasadami określającymi prowadzenie handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 maja 2022 roku, poz. 3123)