Rejestr uchwał Rady Miasta Radzionków  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388 71 35
faks 32 289 07 20
adres e-mail: biurorady@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny:
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=436
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388 71 01
tel. 32 388 71 20
faks 32 289 07 20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny:
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=223
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr skarg i wniosków

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388 71 01
tel. 32 388 71 20
faks 32 289 07 20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny, z uwzględnieniem art. 225 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych" oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Rejestr w formie elektronicznej nie zawiera danych osób wnoszących skargę lub wniosek http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1170
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr Aktów Wewnętrznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388 71 01
tel. 32 388 71 20
faks 32 289 07 20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=406
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miasta

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388 71 35
faks 32 289 07 20
adres e-mail: biurorady@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1174
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr interpelacji i wniosków Radnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388 71 35
faks 32 289 07 20
adres e-mail: biurorady@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=415
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388 71 35
faks 32 289 07 20
adres e-mail: biurorady@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=2813
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388 71 01
tel. 32 388 71 20
faks 32 289 07 20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr porozumień

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Urzędu nr 4/06 z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie prowadzenia Rejestru Porozumień ze zmianą (Zw.KU.2013.2 z dnia 10 stycznia 2013r.)

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny
pokój nr 11a, I piętro
tel. 32 388 71 48
faks 32 289 07 20
adres e-mail: organizacyjny@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=403
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr umów

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Urzędu nr 3/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie prowadzenia Rejestru Umów.

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Księgowości i Budżetu Miasta
pokój nr 2, parter
tel. 32 388 71 18
faks 32 289 07 20
adres e-mail: um@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej dostępny w BIP nie zawiera kolumny z nazwą podmiotu, z którym zawarto umowę http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1172
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Referacie Księgowości i Budżetu Miasta.

Rejestr uchwał Zarządu Miasta Radzionków

(ostatnia uchwała została podjęta przez Zarząd Miasta w dniu 14 listopada 2002 roku; począwszy od kadencji 2002-2006 nastąpiła zmiana organu wykonawczego z Zarządu Miasta na Burmistrz Miasta)

Podstawa prawna: § 21 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Wydział Organizacyjny - Sekretariat Burmistrza
pokój nr 10, I piętro
tel. 32 388 71 01
tel. 32 388 71 20
faks 32 289 07 20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl
adres e-mail: burmistrz@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1179
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Wydziale Organizacyjnym.

Rejestr Instytucji Kultury

Podstawa prawna: art. 14 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej
pokój nr 19, II piętro
tel. 32 388 71 37
faks 32 289 07 20
adres e-mail: promocja@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1187
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Referacie Promocji Miasta i Aktywności Społecznej.

Rejestr wyborców

Podstawa prawna: art. 18 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 7, parter
tel. 32 388 71 11
tel. 32 388 71 26
faks 32 289 07 20
adres e-mail: m.synecka@radzionkow.pl,
adres e-mail: k.lubos@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr wyborców jest udostępniany na oisemny wnosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Rejestr planów miejscowych

(w tym uchylonych i nieobowiązujących)

Podstawa prawna: art. 31 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-21
tel. 32 388-71-24
faks 32 289-07-20
adres e-mail: nieruchomosci@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1184
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny na wniosek w Referacie Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego

Podstawa prawna: art. 31 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-21
tel. 32 388-71-24
faks 32 289-07-20
adres e-mail: nieruchomosci@radzionkow.pl

Dostępność:  Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej nie zawiera kolumny z nazwą podmiotu http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1190
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny na wniosek w Referacie Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.

Rejestr ksiąg Stanu Cywilnego

Podstawa prawna: art. 2 i 5 Ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Urząd Stanu Cywilnego
pokój nr 5, parter
tel. 32 388 71 09
faks 32 289 07 20
adres e-mail: um@radzionkow.pl

Dostępność: Informacje, odpisy oraz zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego wydawane są na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa lub przedstawiciela ustawowego.

Rejestr zamówień publicznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
pokój nr 17, II piętro
tel. 32 388 71 06
faks 32 289 07 20
adres e-mail: zamowienia@radzionkow.pl

Dostępność: Rejestr jawny.
Rejestr w formie elektronicznej http://www.bip.radzionkow.pl/?c=1185
Rejestr w formie tradycyjnej dostępny w Referacie ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych.

Rejestr dowodów osobistych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Komórka organizacyjna udostępniająca rejestr

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 7, parter
tel. 32 388 71 11
tel. 32 388 71 26
faks 32 289 07 20
adres e-mail: m.synrcka@radzionkow.pl,
adres e-mail: k.lubos@radzionkow.pl

Na wniosek zainteresowanej osoby wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis danych dotyczących tej osoby, przetwarzanych w rejestrze dowodów osobistych.

Osoba, ktorej dane są przetwarzane w Rejestrze dowodów osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób okreslony w art. 20 ust.1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne.

Uprawnionym osobom udostępnia się dane z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym.