Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2008-01-26 23:59:45 Administrator Utworzenie
2008-01-26 23:59:59 Administrator Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2008-01-27 00:08:37 Administrator Aktualizacja
2008-01-27 00:09:24 Administrator Aktualizacja
2009-02-03 08:12:04 Ilona Loch Aktualizacja-zmiana numeru pokoju
2009-02-17 10:39:24 Ilona Loch Aktualizacja
2009-02-17 10:46:33 Ilona Loch Aktualizacja
2009-02-20 09:45:44 Ilona Loch Aktualizacja: tekst. jedn. w ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
2009-04-27 10:09:39 Ilona Loch zmiana podstawy prawnej przy ewidencji działalności gospodarczej
2009-08-18 13:24:16 Ilona Loch poprawa literówki
2009-08-20 12:34:27 Ilona Loch zmiana nazwy Referatu Gospodarki Miniem i Nieruchomościami
2010-02-22 12:58:36 Ilona Loch poprawa literówki
2010-05-06 10:49:08 Ilona Loch Aktualizacja w ewidencji ludności podstawy prawnej
2010-05-06 11:07:09 Ilona Loch dodano ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania osobowych
2010-05-06 11:23:25 Ilona Loch Aktualizacja referatu
2010-05-12 15:03:36 Ilona Loch uzupełniono ewidencje z referatu ochrony środowiska
2010-05-13 08:50:45 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2010-05-13 09:08:10 Ilona Loch dodano ewidencje z referatu podatków i opłat lokalnych
2010-05-13 09:24:25 Ilona Loch dodano ewidencje z ewidencji szkół i placówek
2010-05-13 10:12:34 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2010-09-13 09:12:54 Ilona Loch wstawiono łącze do wniosków z udostepnienia danych z dziłalnosci gospodarczej i udostepnienie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
2010-09-13 09:30:37 Ilona Loch wstawiono łącze do wniosku ewidencja ludności
2010-09-16 10:50:25 Ilona Loch dodano ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie
2010-09-16 12:22:48 Ilona Loch dodano łącze do ewidencji obiektów
2010-09-16 13:05:35 Ilona Loch Aktualizacja Uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011-02-14 13:54:00 Ilona Loch Aktualizacja ewidencji pieczęci urzędowych, innych pieczęci i stempli
2011-02-14 14:09:01 Ilona Loch poprawa literowa
2011-02-15 07:47:08 Ilona Loch Aktualizacja łącza po wniosków z ewidencji dzialalności gospodarczej, ewidencji ludności i wydanych dowodów osobistych
2011-02-28 13:41:57 Ilona Loch Aktualizacja podstawy prawnej oraz adresów mailowych
2011-08-18 09:23:51 Ilona Loch Aktualizacja numerów telefonów
2011-11-04 14:13:58 Ilona Loch Aktualizacja dot. Wydziału Organizacyjnego
2012-01-18 15:35:34 Ilona Loch Aktualizacja EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
2012-01-27 10:09:13 Ilona Loch Aktualizacja ewidencji
2012-07-02 12:26:25 Ilona Loch uzupełniono informację w wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2013-01-16 12:55:02 Ilona Loch Aktualizacja ewidencji o tabelę GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA RADZIONKÓW
2013-01-16 13:10:24 Ilona Loch dodano łącze do zakłdaki "zabytki".
2013-01-16 13:12:15 Ilona Loch dodano nr pokoju do Gminnej Ewidencji Zabytków
2013-01-16 13:13:21 Ilona Loch poprawa literowa
2013-01-30 15:00:32 Ilona Loch Aktualizacja podstawy prawnej w ewidencji pieczęci urzędowych, innych pieczęci i stempli
2013-08-16 10:45:07 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-16 11:30:55 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-16 12:12:31 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-16 12:22:36 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-19 10:30:02 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-19 10:37:05 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-19 10:43:57 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-19 10:50:32 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-19 11:03:30 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-19 11:13:52 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-19 11:29:52 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-19 11:39:29 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2013-08-19 11:48:43 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2014-03-13 13:49:34 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2014-04-09 12:54:32 Ilona Loch Aktualizacja danych w referatu Spraw Obywatelskich
2014-04-09 13:51:30 Ilona Loch poprawa literowa
2014-04-09 13:53:05 Ilona Loch poprawa literowa
2015-06-03 09:50:11 Ilona Loch Aktualizacja wykazu
2015-06-03 09:51:36 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-03 10:01:12 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-03 10:39:14 Ilona Loch Aktualizacja podstawy prawnej ustawy oochronie danych osobowych
2015-06-03 11:16:51 Ilona Loch Aktualizacja podstawy prawnej w ewidencji ludności
2015-06-03 11:20:41 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-03 11:22:36 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-03 11:43:30 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-03 11:44:51 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-03 11:59:43 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-03 12:04:30 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 12:43:54 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 12:49:05 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 12:53:34 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 12:56:25 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 13:00:20 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 13:04:19 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 13:11:19 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 13:18:05 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 13:21:41 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 13:23:16 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 13:25:17 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-09 13:28:20 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2015-06-11 09:46:34 Ilona Loch Aktualizacja podstawy prawnej - EWIDENCJA UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MIASTA I MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH USTALEŃ W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE
2015-10-08 09:50:15 Ilona Loch zdjeto Ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
2015-12-18 08:34:20 Ilona Loch zmiana podstwy prawnej - ustawa o ochronie danych osobowych
2015-12-18 09:36:27 Ilona Loch zmiana podstawy prawnej - Prawo geodezyjne i kartograficzne
2015-12-18 09:54:51 Ilona Loch zmiana podstawy prawnej - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2015-12-18 10:00:46 Ilona Loch zmiana podstawy prawnej - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2015-12-18 10:05:18 Ilona Loch zmiana podstawy prawnej - ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2015-12-18 10:18:33 Ilona Loch zmiana podstawy prawnej - ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
2016-03-14 11:47:52 Ilona Loch Aktualizacja podstawy prawnej - ustawa o systemie oświaty, usunięto gminną ewidencję zabytków
2016-05-09 10:48:41 Alicja Szlęk wprowadzono aktualną informację o uchwale w ewidencji udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych miasta i mjo oraz innych ustaleń w przedmiotowym zakresie
2016-05-18 10:19:46 Ilona Loch Aktualizacja podstway prawnej (usługi hotelarskie)
2016-05-18 11:20:02 Ilona Loch Aktualizacja podstawy prawnej (informacje o środowiski i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualizacja numerów telefonów
2016-05-24 07:35:05 Ilona Loch Aktualizacja linków do strony www.radzionkow.pl/ekologia
2016-09-13 10:12:01 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2016-09-13 10:45:31 Ilona Loch poprawa wizerunku strony
2016-09-13 10:59:53 Ilona Loch poprawa wizerunku strony - dostosowanie do osób niepełnosprawnych
2017-06-29 11:49:15 Ilona Loch Aktualizacja podstawy prawnej dot. ewidencji ludności oraz przetwarzania danych osobowych
2017-08-02 11:41:22 Ilona Loch Aktualizacja - poprawa wizerunku strony
2017-08-02 13:57:42 Ilona Loch zamieniono nr i poz. Dz.U. na następującą informację: Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
2017-08-09 09:00:11 Alicja Szlęk Aktualizacja
2018-02-15 10:15:48 Ilona Loch Aktualizacja danych e-mailowych
2018-06-07 09:21:56 Alicja Szlęk usunięto zlinkowanie do eboi, ponieważ po zmianie platformy eboi w dniu 25.05.2018r. nie ma możliwości linkowania
2018-06-20 16:17:09 Alicja Szlęk zaktualizowano podstawę prawną w ewidencji udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych miasta i miejskich jednostek organizacyjnych
2018-06-22 10:45:56 Alicja Szlęk na wniosek kierownika komórki merytorycznej usunięto podstawę prawną w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
2018-12-19 11:16:37 Ilona Loch Aktualizacja adresu e-mail - ewidencja działalności gospodarczej
2019-02-11 11:34:21 Ilona Loch zmiana Referatu Ochrony Środowiska na Wydział Ekologii
2020-10-01 14:00:29 Ilona Loch Aktualizacja informacji
2021-06-09 09:07:47 Ilona Loch Aktualizacja ewidencji obiektów hotelarskich
2022-03-04 09:31:04 Ilona Loch Aktualizacja adresów e-mail przy ewidencji ludności

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij