Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Przyjmowanie i załatwianie spraw
    Katalog spraw załatwianych w Urzędzie - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (0)
    Najczęściej załatwiane sprawy w Urzędzie opisane w przyjazny sposób (24)
    Sposoby doręczania dokumentów do Urzędu Miasta Radzionków (1)
    Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (1)
    Język migowy w urzędzie (1)
    Ośrodek Pomocy Społecznej - druki do pobrania (7)
    Działalność gospodarcza (10)
    Informacja dla Obywatela - strona administracji rządowej (1)

Menu podmiotowe
    Status Prawny Miasta (0)
        Symbole Miasta (4)
        Statut Miasta (1)
        Honorowy Obywatel Miasta Radzionkowa (2)
        Podstawowe informacje o mieście (1)
        Dane statystyczne dotyczące mieszkańców miasta (2)
        Misja Miasta Radzionków (1)
        Wizja rozwoju Radzionkowa (1)
        Strategia Rozwoju Miasta Radzionków (1)
        Radzionków gmina członkowska Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (1)
        Miasta Partnerskie (2)
        Stowarzyszenia z udziałem Radzionkowa (3)
    Rada Miasta (0)
        Kompetencje Rady Miasta (1)
        Regulamin Pracy Rady Miasta (1)
        Radni Rady Miasta (6)
        Komisje Rady Miasta (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
                Skład komisji i jej działalność (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2006-2010 (0)
                    Rok 2006 (2)
                    Rok 2007 (27)
                    Rok 2008 (20)
                    Rok 2009 (28)
                    Rok 2010 (16)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2010-2014 (0)
                    Rok 2010 (2)
                    Rok 2011 (21)
                    Rok 2012 (17)
                    Rok 2013 (12)
                    Rok 2014 (7)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2014-2018 (0)
                    Rok 2014 (2)
                    Rok 2015 (13)
                    Rok 2016 (15)
                    Rok 2017 (12)
                    Rok 2018 (9)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2018-2023 (0)
                    Rok 2018 (2)
                    Rok 2019 (11)
                    Rok 2020 (8)
                    Rok 2021 (3)
            Komisja Finansów i Rozwoju Miasta (0)
                Skład komisji i jej działalność (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2006-2010 (0)
                    Rok 2006 (3)
                    Rok 2007 (22)
                    Rok 2008 (18)
                    Rok 2009 (15)
                    Rok 2010 (11)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2010-2014 (0)
                    Rok 2010 (4)
                    Rok 2011 (15)
                    Rok 2012 (20)
                    Rok 2013 (18)
                    Rok 2014 (10)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2014-2018 (0)
                    Rok 2014 (6)
                    Rok 2015 (14)
                    Rok 2016 (13)
                    Rok 2017 (13)
                    Rok 2018 (9)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2018-2023 (0)
                    Rok 2018 (5)
                    Rok 2019 (13)
                    Rok 2020 (9)
                    Rok 2021 (3)
            Komisja Komunalna (0)
                Skład komisji i jej działalność (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2006-2010 (0)
                    Rok 2006 (2)
                    Rok 2007 (19)
                    Rok 2008 (12)
                    Rok 2009 (13)
                    Rok 2010 (11)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2010-2014 (0)
                    Rok 2010 (3)
                    Rok 2011 (15)
                    Rok 2012 (19)
                    Rok 2013 (14)
                    Rok 2014 (10)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2014-2018 (0)
                    Rok 2014 (6)
                    Rok 2015 (13)
                    Rok 2016 (13)
                    Rok 2017 (13)
                    Rok 2018 (9)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2018-2023 (0)
                    Rok 2018 (4)
                    Rok 2019 (13)
                    Rok 2020 (9)
                    Rok 2021 (3)
            Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia (0)
                Skład komisji i jej działalność (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2006-2010 (0)
                    Rok 2006 (3)
                    Rok 2007 (21)
                    Rok 2008 (17)
                    Rok 2009 (19)
                    Rok 2010 (13)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2010-2014 (0)
                    Rok 2010 (4)
                    Rok 2011 (15)
                    Rok 2012 (16)
                    Rok 2013 (15)
                    Rok 2014 (9)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2014-2018 (0)
                    Rok 2014 (4)
                    Rok 2015 (17)
                    Rok 2016 (14)
                    Rok 2017 (15)
                    Rok 2018 (9)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2018-2023 (0)
                    Rok 2018 (4)
                    Rok 2019 (12)
                    Rok 2020 (9)
                    Rok 2021 (3)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023 (2)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2018-2023 (0)
                    Rok 2018 (2)
                    Rok 2019 (6)
                    Rok 2020 (6)
                    Rok 2021 (5)
            Doraźna Komisja Statutowa (0)
                Skład komisji i jej działalność (2)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2018-2023 (0)
                    Rok 2019 (7)
                    Rok 2020 (2)
                    Rok 2021 (1)
        Sesje Rady Miasta (0)
            Sesje Rady Miasta (2)
            Ramowy plan pracy Rady Miasta Radzionków (1)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 1998 - 2002 (0)
                1998 rok (5)
                1999 rok (9)
                2000 rok (7)
                2001 rok (7)
                2002 rok (9)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 2002 - 2006 (0)
                2002 rok (3)
                2003 rok (12)
                2004 rok (11)
                2005 rok (12)
                2006 rok (10)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 2006 - 2010 (5)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 2010 - 2014 (5)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 2014 - 2018 (5)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 2018 - 2023 (4)
        Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych (2)
        Wnioski i opinie Komisji Rady Miasta (1)
        Projekty uchwał (0)
            2011 rok od VIII do XVI sesji Rady Miasta Radzionków (9)
            2012 rok od XVII do XXVII sesji Rady Miasta Radzionków (11)
            2013 rok od XXVIII sesji Rady Miasta Radzionków do XL sesji Rady Miasta Radzionków (13)
            2014 rok od XLI sesji Rady Miasta Radzionków do IV sesji Rady Miasta Radzionków (13)
            2015 rok od V sesji Rady Miasta Radzionków do XVI sesji Rady Miasta Radzionków (12)
            2016 rok od XVII sesji Rady Miasta Radzionków do XXIX sesji Rady Miasta Radzionków (13)
            2017 rok od XXX sesji Rady Miasta Radzionków do XLIV sesji Rady Miasta Radzionków (15)
            2018 rok od XLV sesji Rady Miasta Radzionków do III sesji Rady Miasta Radzionków (13)
            2019 rok od IV sesji Rady Miasta Radzionków do XIV sesji Rady Miasta Radzionków (11)
            2020 rok od XV sesji Rady Miasta Radzionków do XXIV sesji Rady Miasta Radzionków (10)
            2021 rok od XXV sesji Rady Miasta Radzionków do (4)
        Młodzieżowa Rada Miasta (materiały archiwalne) (0)
            Statut Młodzieżowej Rady Miasta (1)
            Młodzieżowa Rada Miasta kadencja 2005-2006 (0)
                Uchwały (18)
                Protokoły (8)
            Młodzieżowa Rada Miasta kadencja 2006-2008 (0)
                Uchwały (17)
                Protokoły (4)
            Młodzieżowa Rada Miasta kadencja 2009-2011 (0)
                Informacja o składzie oraz pełnionych funkcjach (3)
                Terminy sesji, porządki obrad (3)
                Uchwały (13)
                Protokoły (14)
                Projekty uchwał (2)
                Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Miasta Radzionków (4)
    Akty prawa miejscowego (1)
        1998 rok (1)
        Kadencja 1998 - 2002 (1)
        Kadencja 2002 - 2006 (1)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
            2006-2009 rok (1)
            2010 rok (14)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2010 rok (3)
            2011 rok (14)
            2012 rok (29)
            2013 rok (21)
            2014 rok (13)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            Rok 2014 (4)
            Rok 2015 (14)
            Rok 2016 (21)
            Rok 2017 (20)
            Rok 2018 (17)
        Kadencja 2018 - 2023 (0)
            Rok 2018 (4)
            Rok 2019 (22)
            Rok 2020 (35)
            Rok 2021 (6)
    Uchwały Rady Miasta (0)
        Uchwały Rady Miejskiej 1998 rok (1)
            STYCZEŃ Od Nr 1/98 do Nr 17/98 (17)
            LUTY Od Nr 18/98 do Nr 26/98 (9)
            MARZEC Od Nr 27/98 do Nr 36/98 (10)
            KWIECIEŃ Od Nr 37/98 do Nr 42/98 (6)
            MAJ Od Nr 43/98 do Nr 47/98 (5)
            CZERWIEC Od Nr 48/98 do Nr 64/98 (17)
            PAŹDZIERNIK Od Nr 65/98 (1)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 1998-2002 (0)
            1998 rok (0)
                PAŹDZIERNIK Od Nr I/1/98 do Nr I/3/98 (3)
                LISTOPAD Od Nr II/4/98 do Nr III/26/98 (23)
                GRUDZIEŃ Od Nr IV/27/98 do Nr V/39/98 (13)
            1999 rok (0)
                LUTY Od Nr VI/40/99 do Nr VI/51/99 (12)
                MARZEC Od Nr VII/52/99 do Nr VII/63/99 (12)
                KWIECIEŃ Od Nr VIII/64/99 do Nr VIII/70/99 (7)
                MAJ Od Nr IX/71/99 do Nr IX/78/99 (8)
                CZERWIEC Od Nr X/79/99 do Nr X/86/99 (8)
                SIERPIEŃ Od Nr XI/87/99 do Nr XI/93/99 (7)
                WRZESIEŃ Od Nr I/N/1/99 do Nr I/N/2/99 (2)
                PAŻDZIERNIK Od Nr XII/94/99 do Nr XII/105/99 (12)
                GRUDZIEŃ Od Nr XIII/106/99 do Nr XIII/121/99 (16)
            2000 rok (0)
                MARZEC Od Nr XIV/122/00 do Nr XIV/129/00 (8)
                KWIECIEŃ Od Nr XV/130/00 do Nr XV/136/00 (7)
                CZERWIEC Od Nr XVI/137/00 do Nr XVI/146/00 (10)
                LIPIEC Od Nr XVII/147/00 do Nr XVII/153/00 (7)
                SIERPIEŃ Od Nr XVIII/154/00 do Nr XVIII/162/00 (9)
                LISTOPAD Od Nr XIX/163/00 do Nr XIX/173/00 (11)
                GRUDZIEŃ Od Nr XX/174/00 do Nr XX/188/00 (15)
            2001 rok (0)
                LUTY Od Nr XXI/189/01 do Nr XXI/197/01 (9)
                KWIECIEŃ Od Nr XXII/198/01 do Nr XXII/204/01 (7)
                CZERWIEC Od Nr XXIII/205/01 do Nr XXIII/224/01 (20)
                SIERPIEŃ Od Nr XXIV/225/01 do Nr XXIV/234/01 (10)
                LISTOPAD Od Nr XXV/235/01 do Nr XXV/247/01 (13)
                GRUDZIEŃ Od Nr XXVI/N/248/01 do Nr XXVII/256/01 (9)
            2002 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXVIII/257/02 do Nr XXVIII/264/02 (8)
                LUTY Od Nr XXIX/265/02 do Nr XXIX/266/02 (2)
                KWIECIEŃ Od Nr XXX/267/02 do Nr XXX/273/02 (7)
                CZERWIEC Od Nr XXXI/274/02 do Nr XXXI/278/02 (5)
                LIPIEC Od Nr XXXII/279/02 do Nr XXXII/284/02 (6)
                SIERPIEŃ Od Nr XXXIII/285/02 do Nr XXXIII/289/02 (5)
                WRZESIEŃ Od Nr XXXIV/290/02 do nr XXXV/301/02 (12)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXXVI/302/02 do Nr XXXVI/304/02 (3)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 2002-2006 (0)
            2002 rok (0)
                LISTOPAD Od Nr I/1/02 do Nr I/2/02 (2)
                GRUDZIEŃ Od Nr II/3/02 do Nr III/24/02 (22)
            2003 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr IV/25/03 do Nr IV/30/03 (6)
                MARZEC Od Nr V/31/03 do Nr V/38/03 (8)
                KWIECIEŃ Od Nr VI/39/03 do Nr VII/52/03 (14)
                CZERWIEC Od Nr VIII/53/03 do Nr VIII/56/03 (4)
                LIPIEC Od Nr IX/57/03 do Nr IX/62/03 (6)
                SIERPIEŃ Od Nr X/63/03 do Nr X/71/03 (9)
                WRZESIEŃ Od Nr XI/72/03 do Nr XI/75/03 (4)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XII/76/03 do Nr XIII/80/03 (5)
                LISTOPAD Od Nr XIV/81/03 do Nr XIV/86/03 (6)
                GRUDZIEŃ Od Nr XV/87/03 do Nr XV/95/03 (9)
            2004 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XVI/96/04 do Nr XVI/103/04 (8)
                LUTY Od Nr XVII/104/04 do Nr XVII/106/04 (3)
                MARZEC Od Nr XVIII/107/04 do Nr XVIII/112/04 (6)
                KWIECIEŃ Od Nr XIX/113/04 do Nr XIX/124/04 (12)
                MAJ Od Nr XX/125/04 do Nr XX/130/04 (6)
                LIPIEC Od Nr XXI/131/04 do Nr XXI/137/04 (7)
                WRZESIEŃ Od Nr XXII/138/04 do Nr XXII/149/04 (12)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXIII/150/04 do Nr XXIII/154/04 (5)
                LISTOPAD Nr XXIV/155/04 (1)
                GRUDZIEŃ Od Nr XXV/156/04 do Nr XXVI/178/04 (23)
            2005 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXVII/179/05 do Nr XXVII/183/05 (5)
                LUTY Od Nr XXVIII/184/05 do Nr XXVIII/187/05 (4)
                MARZEC Od Nr XXIX/188/05 do Nr XXIX/198/05 (11)
                KWIECIEŃ Od Nr XXX/199/05 do Nr XXX/207/05 (9)
                MAJ Od Nr XXXI/208/05 do Nr XXXI/214/05 (7)
                CZERWIEC Od Nr XXXII/215/05 do Nr XXX/221/05 (7)
                SIERPIEŃ Od Nr XXXIII/222/05 do Nr XXXIII/226/05 (5)
                WRZESIEŃ Od Nr XXXIV/227/05 do Nr XXXIV/236/05 (10)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXXV/237/05 do Nr XXXV/240/05 (4)
                LISTOPAD Od Nr XXXVI/241/05 do Nr XXXVI/242/05 (2)
                GRUDZIEŃ Od Nr XXXVII/243/05 do Nr XXXVIII/257/05 (15)
            2006 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXXIX/258/06 do Nr XXXIX/263/06 (6)
                LUTY Od Nr XL/264/06 do Nr XL/267/06 (4)
                MARZEC Od Nr XLI/268/06 do Nr XLI/271/06 (4)
                KWIECIEŃ Od Nr XLII/272/06 do nr XLII/287/06 (16)
                MAJ Od Nr XLIII/289/06 do Nr XLIII/294/06 (6)
                CZERWIEC Od Nr XLIV/295/06 do Nr XLIV/305/06 (11)
                SIERPIEŃ Od Nr XLV/306/06 do Nr XLV/316/06 (11)
                WRZESIEŃ Od Nr XLVI/317/06 do Nr XLVI/324/06 (8)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XLVII/325/06 do Nr XLVIII/328/06 (4)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 2006-2010 (0)
            2006 rok (0)
                LISTOPAD Od Nr I/1/06 do Nr I/2/06 (2)
                GRUDZIEŃ Od Nr II/3/06 do Nr IV/30/06 (28)
            2007 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr V/31/07 do Nr V/36/07 (6)
                LUTY Od Nr VI/37/07 do Nr VII/41/07 (5)
                MARZEC Od Nr VIII/42/07 do Nr VIII/48/07 (7)
                KWIECIEŃ Od Nr IX/49/07 do Nr X/65/07 (17)
                MAJ Od Nr XI/66/07 do Nr XI/74/07 (9)
                CZERWIEC Od Nr XII/75/07 do Nr XII/88/07 (14)
                SIERPIEŃ Od Nr XIII/89/07 do XIV/104/07 (16)
                WRZESIEŃ Od Nr XV/105/07 do Nr XVI/116/07 (12)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XVII/117/07 do NrXVIII/133/07 (17)
                LISTOPAD Od Nr XIX/134/07 do Nr XIX/156/07 (23)
                GRUDZIEŃ Od Nr XX/157/07 do Nr XXI/172/07 (16)
            2008 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXII/173/08 do nr XXIII/181/08 (9)
                LUTY Od Nr XXIV/182/08 do Nr XXIV/190/08 (9)
                MARZEC Od Nr XXV/191/08 do Nr XXV/199/08 (9)
                KWIECIEŃ Od Nr XXVI/200/08 do Nr XXVI/218/08 (19)
                MAJ Od Nr XXVII/219/08 do Nr XXVIII/227/08 (9)
                CZERWIEC Od Nr XXIX/228/08 do Nr XXIX/234/08 (7)
                SIERPIEŃ Od Nr XXX/235/08 do Nr XXX/249/08 (15)
                WRZESIEŃ Od Nr XXXI/250/08 do Nr XXXI/262/08 (13)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXXII/263/08 do Nr XXXIII/279/08 (17)
                LISTOPAD Od Nr XXXIV/280/08 do nr XXXIV/290/08 (11)
                GRUDZIEŃ Od Nr XXXV/291/08 do Nr XXXV/301/08 (11)
            2009 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXXVI/302/09 do Nr XXXVI/306/09 (5)
                LUTY Od Nr XXXVII/307/09 do Nr XXXVII/314/09 (8)
                MARZEC Od Nr XXXVIII/315/09 do Nr XXXVIII/323/09 (9)
                KWIECIEŃ Od Nr XXXIX/324/09 do Nr XXXIX/331/09 (8)
                MAJ Od Nr XL/332/09 do Nr XL/343/09 (12)
                CZERWIEC Od Nr XLI/344/09 do Nr XLI/360/09 (17)
                WRZESIEŃ Od Nr XLII/361/09 do Nr XLIII/385/09 (25)
                PAŻDZIERNIK Od NR XLIV/386/09 do Nr XLV/396/09 (11)
                LISTOPAD Od Nr XLVI/397/09 do Nr XLVI/404/09 (8)
                GRUDZIEŃ Od Nr XLVII/405/09 do Nr XLVII/410/09 (6)
            2010 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XLVIII/411/10 do Nr XLVIII/421/10 (11)
                LUTY Od Nr XLIX/422/10 do Nr XLIX/425/10 (4)
                MARZEC Od Nr L/426/10 do Nr L/432/10 (7)
                KWIECIEŃ Od Nr LI/433/10 do Nr LII/440/10 (8)
                MAJ Od Nr LIII/441/10 do Nr LIII/443/10 (3)
                CZERWIEC Od Nr LIV/444/10 do Nr LIV/456/10 (13)
                WRZESIEŃ Od Nr LV/457/10 do Nr LVI/474/10 (18)
                PAŹDZIERNIK OD Nr LVII/475/2010 do Nr LVII/489/2010 (15)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 2010-2014 (0)
            2010 rok (0)
                GRUDZIEŃ Od Nr I/1/2010 do Nr III/25/2010 (25)
            2011 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr IV/26/2011 do Nr IV/33/2011 (8)
                LUTY Od Nr V/34/2011 do Nr V/40/2011 (7)
                MARZEC Od Nr VI/41/2011 do Nr VI/46/2011 (6)
                KWIECIEŃ Od Nr VII/47/2011 do Nr VII/55/2011 (9)
                MAJ Od Nr VIII/56/2011 do Nr IX/68/2011 (13)
                CZERWIEC Od Nr X/69/2011 do Nr X/84/2011 (16)
                WRZESIEŃ Od Nr XI/85/2011 do Nr XII/100/2011 (16)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XIII/101/2011 do Nr XIV/108/2011 (8)
                LISTOPAD od Nr XV/109/2011 do Nr XV/125/2011 (17)
                GRUDZIEŃ od Nr XVI/126/2011 do Nr XVI/141/2011 (16)
            2012 rok (1)
                STYCZEŃ od Nr XVII/142/2012 do Nr XVII/152/2012 (11)
                LUTY od Nr XVIII/153/2012 do Nr XVIII/156/2012 (4)
                MARZEC od Nr XIX/157/2012 do Nr XIX/166/2012 (10)
                KWIECIEŃ od Nr XX/167/2012 do Nr XX/177/2012 (11)
                MAJ od Nr XXI/178/2012 do Nr XXI/195/2012 (18)
                CZERWIEC od Nr XXII/196/2012 do Nr XXII/209/2012 (14)
                SIERPIEŃ od Nr XXIII/210/2012 do Nr XXIII/213/2012 (4)
                WRZESIEŃ od Nr XXIV/214/2012 do Nr XXIV/221/2012 (8)
                PAŹDZIERNIK od Nr XXV/222/2012 do Nr XXV/231/2012 (10)
                LISTOPAD od Nr XXVI/232/2012 do Nr XXVI/252/2012 (21)
                GRUDZIEŃ od Nr XXVII/253/2012 do Nr XXVII/269/2012 (17)
            2013 rok (1)
                STYCZEŃ od Nr XXVIII/270/2013 do Nr XXVIII/279/2013 (10)
                LUTY od Nr XXIX/280/2013 do Nr XXIX/286/2013 (7)
                MARZEC od Nr XXX/287/2013 do Nr XXX/294/2013 (8)
                KWIECIEŃ od Nr XXXI/295/2013 do Nr XXXI/305/2013 (11)
                MAJ od Nr XXXII/306/2013 do Nr XXXII/322/2013 (17)
                CZERWIEC od Nr XXXIII/323/2013 do Nr XXXV/341/2013 (19)
                WRZESIEŃ Od Nr XXXVI/342/2013 do Nr XXXVI/347/2013 (6)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXXVII/348/2013 do Nr XXXVIII/358/2013 (11)
                LISTOPAD od Nr XXXIX/359/2013 do Nr XXXIX/373/2013 (15)
                GRUDZIEŃ od Nr XL/374/2013 do Nr XL/380/2013 (7)
            2014 rok (0)
                STYCZEŃ od Nr XLI/381/2014 do Nr XLI/389/2014 (9)
                LUTY od Nr XLII/390/2014 do nr XLII/397/2014 (8)
                MARZEC Od Nr XLIII/399/2014 do Nr XLIII/408/2014 (11)
                KWIECIEŃ Od Nr XLIV/409/2014 do Nr XLIV/416/2014 (8)
                CZERWIEC od Nr XLV/417/2014 do Nr XLVI/443/2014 (27)
                SIERPIEŃ od Nr XLVII/444/2014 do Nr XLVII/453/2014 (10)
                WRZESIEŃ Od Nr XLVIII/454/2014 do Nr XLVIII/456/2014 (3)
                PAŻDZIERNIK Od Nr XLIX/457/2014 do Nr XLIX/467/2014 (11)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 2014-2018 (0)
            2014 rok (0)
                GRUDZIEŃ Od Nr I/1/2014 do Nr IV/30/2014 (30)
            2015 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr V/31/2015 do Nr V/39/2015 (9)
                LUTY Od Nr VI/40/2015 do Nr VII/51/2015 (12)
                MARZEC Od Nr VII/52/2015 do Nr VIII/62/2015 (11)
                KWIECIEŃ Od Nr IX/63/2015 do Nr IX/67/2015 (5)
                MAJ Od Nr X/68/2015 do Nr X/80/2015 (13)
                CZERWIEC Od Nr XI/81/2015 do Nr XI/95/2015 (15)
                SIERPIEŃ Od Nr XII/96/2015 do Nr XII/100/2015 (5)
                WRZESIEŃ Od Nr XIII/101/2015 do Nr XIII/108/2015 (8)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XIV/109/2015 do Nr XIV/117/2015 (9)
                LISTOPAD Od Nr XV/118/2015 do Nr XV/128/2015 (11)
                GRUDZIEŃ Od Nr XVI/129/2015 do Nr XVI/140/2015 (12)
            2016 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XVIII/141/2016 do Nr XVIII/149/2016 (9)
                MARZEC Od Nr XIX/150/2016 Do Nr XX/160/2016 (11)
                KWIECIEŃ Od Nr XXI/161/2016 do Nr XXI/164/2016 (4)
                MAJ Od Nr XXII/165/2016 do Nr XXII/178/2016 (14)
                CZERWIEC Od Nr XXIII/179/2016 do Nr XXIV/195/2016 (17)
                SIERPIEŃ Od Nr XXV/196/2016 do Nr XXV/199/2016 (4)
                WRZESIEŃ Od Nr XXVI/200/2016 do Nr XXVI/209/2016 (10)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXVII/210/2016 do Nr XVII/222/2016 (13)
                LISTOPAD Od Nr XXVIII/223/2016 do Nr XXVIII/232/2016 (10)
                GRUDZIEŃ Od Nr XXIX/233/2016 do Nr XXIX/250/2016 (18)
            2017 rok (0)
                LUTY od Nr XXX/251/2017 do Nr XXX/260/2017 (10)
                MARZEC od Nr XXXI/261/2017 do Nr XXXII/280/2017 (20)
                KWIECIEŃ od Nr XXXIII/281/2017 do Nr XXXIV/287/2017 (7)
                MAJ od Nr XXXV/288/2017 do Nr XXXVI/294/2017 (7)
                CZERWIEC od Nr XXXVII/295/2017 do Nr XXXVII/306/2017 (12)
                SIERPIEŃ od Nr XXXVIII/307/2017 do Nr XXXVIII/311/2017 (5)
                WRZESIEŃ od Nr XXXIX/312/2017 do Nr XXXIX/333/2017 (22)
                PAŻDZIERNIK od Nr XL/334/2017 do Nr XL/344/2017 (11)
                LISTOPAD od Nr XLI/345/2017 do Nr XLII/363/2017 (19)
                GRUDZIEŃ od Nr XLIII/364/2017 do Nr XLIV/372/2017 (9)
            2018 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XLVI/373/2018 do Nr XLV/385/2018 (13)
                LUTY Od Nr XLVI/386/2018 do Nr XLVI/394/2018 (9)
                MARZEC Od Nr XLVII/395/2018 do Nr XLVII/400/2018 (6)
                KWIECIEŃ Od Nr XLVIII/401/2018 do Nr XLVIII/411/2018 (11)
                MAJ Od Nr XLIX/412/2018 do Nr XLIX/425/2018 (14)
                CZERWIEC Od Nr L/426/2018 do Nr L/436/2018 (11)
                SIERPIEŃ Od Nr LI/437/2018 do Nr LI/447/2018 (11)
                WRZESIEŃ Od Nr LII/448/2018 do Nr LII/456/2018 (9)
                PAŹDZIERNIK Od Nr LIII/457/2018 do Nr LIV/466/2018 (10)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 2018-2023 (0)
            2018 rok (0)
                LISTOPAD od Nr I/1/2018 do Nr II/28/2018 (28)
                GRUDZIEŃ od Nr III/29/2018 do Nr III/33/2018 (5)
            2019 rok (0)
                STYCZEŃ od Nr IV/34/2019 do Nr IV/47/2019 (14)
                LUTY od Nr V/49/2019 do Nr V/57/2019 (10)
                MARZEC od Nr VI/58/2019 do Nr VI/66/2019 (9)
                KWIECIEŃ od Nr VII/67/2019 do Nr VII/73/2019 (7)
                MAJ od Nr VIII/74/2019 do Nr VIII/90/2019 (17)
                CZERWIEC od Nr IX/91/2019 do Nr IX/111/2019 (21)
                SIERPIEŃ od Nr X/112/2019 do Nr X/117/2019 (6)
                WRZESIEŃ od Nr XI/118/2019 do Nr XI/127/2019 (10)
                PAŹDZIERNIK od Nr XII/128/2019 do Nr XII131/2019 (4)
                LISTOPAD od Nr XIII/132/2019 do Nr XIII/143/2019 (12)
                GRUDZIEŃ Od Nr XIV/144/2019 do Nr XIV/155/2019 (12)
            2020 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XV/156 do Nr XV/166 (11)
                LUTY Od Nr XVI/167/2020 do Nr XVI/170/2020 (4)
                KWIECIEŃ Od Nr XVII/171/2020 do Nr XVII189/2020 (19)
                MAJ Od Nr XVIII/190/2020 do Nr XVIII/199/2020 (10)
                CZERWIEC Od Nr XIX/200/2020 do Nr XIX/208/2020 (9)
                SIERPIEŃ Od Nr XX/209/2020 do Nr XX/216/2020 (8)
                WRZESIEŃ Od Nr XXI/217/2020 do Nr XXI/228/2020 (12)
                LISTOPAD Od Nr XXII/229/2020 do Nr XXII/240/2020 (12)
                GRUDZIEŃ Od Nr XXIII/241 do Nr XXIV/258/2020 (18)
            2021 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXV/259/2021 do Nr XXV/268/2021 (10)
                LUTY od Nr XXVI/269/2021 do Nr XXVI/273/2021 (5)
                MARZEC od Nr XXVII/274/2021 do Nr XXVII/283/2021 (10)
                KWIECIEŃ od Nr XXVIII/284/2021 do Nr XXVIII/295/2021 (12)
    Burmistrz Miasta (0)
        Podstawowe informacje (1)
        Kompetencje Burmistrza Miasta (1)
        Sprawozdania z działalności Burmistrza (5)
        Administrator danych osobowych (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2002 - 2006 (0)
            2002 rok (0)
                LISTOPAD Od Nr 1/02 do Nr 3/02 (3)
                GRUDZIEŃ Od Nr 4/02 do Nr 32/02 (29)
            2003 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 33/03 do Nr 47/03 (15)
                LUTY Od Nr 48/03 do Nr 69/03 (22)
                MARZEC Od Nr 70/03 do Nr 99/03 (30)
                KWIECIEŃ Od Nr 100/03 do Nr 122/03 (23)
                MAJ Od Nr 123/03 do Nr 136/03 (14)
                CZERWIEC Od Nr 137/03 do Nr 175/03 (39)
                LIPIEC Od Nr 176/03 do Nr 195/03 (20)
                SIERPIEŃ Od Nr 196/03 do Nr 216/03 (21)
                WRZESIEŃ Od Nr 217/03 do Nr 236/03 (20)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 237/03 do Nr 277/03 (41)
                LISTOPAD Od Nr 278/03 do Nr 298/03 (21)
                GRUDZIEŃ Od Nr 299/03 do Nr 337/03 (39)
            2004 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 338/04 do Nr 354/04 (17)
                LUTY Od Nr 355/04 do Nr 365/04 (11)
                MARZEC Od Nr 366/04 do Nr 398/04 (33)
                KWIECIEŃ Od Nr 399/04 do Nr 427/04 (29)
                MAJ Od Nr 428/04 do Nr 443/04 (16)
                CZERWIEC Od Nr 444/04 do Nr 460/04 (17)
                LIPIEC Od Nr 461/04 do Nr 476/04 (16)
                SIERPIEŃ Od Nr 477/04 do Nr 497/04 (21)
                WRZESIEŃ Od Nr 498/04 do Nr 530/04 (33)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 531/04 do Nr 557/04 (27)
                LISTOPAD Od Nr 558/04 do Nr 594/04 (36)
                GRUDZIEŃ Od Nr 595/04 do Nr 632/04 (38)
            2005 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 633/05 do Nr 661/05 (29)
                LUTY Od Nr 662/05 do Nr 677/05 (16)
                MARZEC Od Nr 678/05 do Nr 705/05 (28)
                KWIECIEŃ Od Nr 706/05 do Nr 729/05 (24)
                MAJ Od Nr 730/05 do Nr 755/05 (26)
                CZERWIEC Od Nr 756/05 do Nr 800/05 (45)
                LIPIEC Od Nr 801/05 do Nr 814/05 (14)
                SIERPIEŃ Od Nr 815/05 do Nr 842/05 (28)
                WRZESIEŃ Od Nr 843/05 do Nr 893/05 (51)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 894/05 do Nr 916/05 (23)
                LISTOPAD Od Nr 917/05 do Nr 949/05 (33)
                GRUDZIEŃ Od Nr 950/05 do Nr 982/05 (33)
            2006 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 983/06 do Nr 1014/06 (33)
                LUTY Od Nr 1016/06 do Nr 1038/06 (23)
                MARZEC Od Nr 1039/05 do Nr 1076/06 (38)
                KWIECIEŃ Od Nr 1077/06 do Nr 1108/06 (32)
                MAJ Od Nr 1109/06 do Nr 1128/06 (20)
                CZERWIEC Od Nr 1129/06 do Nr 1155/06 (27)
                LIPIEC Od Nr 1156/06 do Nr 1167/06 (12)
                SIERPIEŃ Od Nr 1168/06 do Nr 1202/06 (35)
                WRZESIEŃ Od Nr 1203/06 do Nr 1237/06 (35)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1238/06 do Nr 1261/06 (24)
                LISTOPAD Od Nr 1262/06 do Nr 1294/06 (33)
                GRUDZIEŃ Nr 1295/06 (1)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2006 - 2010 (0)
            2006 rok (0)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1/06 do Nr 21/06 (21)
            2007 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 22/07 do Nr 41/07 (20)
                LUTY Od Nr 42/07 do Nr 63/07 (22)
                MARZEC Od Nr 64/07 do Nr 105/07 (42)
                KWIECIEŃ Od Nr 106/07 do Nr 128/07 (23)
                MAJ Od Nr 129/07 do Nr 156/07 (28)
                CZERWIEC Od Nr 157/07 do Nr 188/07 (32)
                LIPIEC Od Nr 189/07 do Nr 210/07 (22)
                SIERPIEŃ Od Nr 211/07 do Nr 240/07 (30)
                WRZESIEŃ Od Nr 241/07 do Nr 270/07 (30)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 271/07 do Nr 317/07 (47)
                LISTOPAD Od NR 318/07 do Nr 358/07 (41)
                GRUDZIEŃ Od Nr 359/07 do Nr 403/07 (45)
            2008 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 404/08 do Nr 429/08 (26)
                LUTY Od Nr 430/08 do Nr 453/08 (24)
                MARZEC Od Nr 454/08 do Nr 486/08 (33)
                KWIECIEŃ Od Nr 487/08 do Nr 523/08 (37)
                MAJ Od Nr 524/08 do Nr 549/08 (26)
                CZERWIEC Od Nr 550/08 do Nr 571/08 (22)
                LIPIEC Od Nr 572/08 do Nr 596/08 (25)
                SIERPIEŃ Od Nr 597/08 do Nr 624/08 (28)
                WRZESIEŃ Od Nr 625/08 do Nr 675/08 (51)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 676/08 do Nr 710/08 (35)
                LISTOPAD Od Nr 711/08 do Nr 742/08 (32)
                GRUDZIEŃ Od Nr 743/08 do Nr 780/08 (38)
            2009 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 781/09 do Nr 802/09 (22)
                LUTY Od Nr 803/09 do Nr 839/09 (37)
                MARZEC Od Nr 840/09 do Nr 869/09 (30)
                KWIECIEŃ Od Nr 870/09 do Nr 893/09 (24)
                MAJ Od Nr 894/09 do Nr 939/09 (46)
                CZERWIEC Od Nr 940/09 do Nr 978/09 (39)
                LIPIEC Od Nr 979/09 do Nr 1004/09 (26)
                SIERPIEŃ Od Nr 1005/09 do Nr 1036/09 (32)
                WRZESIEŃ Od Nr 1037/09 do Nr 1078/09 (44)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1079/09 do Nr 1101/09 (23)
                LISTOPAD Od Nr 1102/09 do Nr 1133/09 (32)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1134/09 do Nr 1172/09 (39)
            2010 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 1173/10 do Nr 1201/10 (29)
                LUTY Od Nr 1202/10 do Nr 1217/10 (16)
                MARZEC Od Nr 1218/10 do Nr 1262/10 (45)
                KWIECIEŃ Od Nr 1263/10 do Nr 1302/10 (40)
                MAJ Od Nr 1303/10 do Nr 1331/10 (29)
                CZERWIEC Od Nr 1332/10 do Nr 1389/10 (58)
                LIPIEC OD Nr 1390/10 do Nr 1411/10 (22)
                SIERPIEŃ Od Nr 1412/10 do Nr 1458/10 (47)
                WRZESIEŃ Od Nr 1459/10 do Nr 1502/10 (44)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1503/10 do Nr 1553/10 (51)
                LISTOPAD Od Nr 1554/10 do Nr 1584/10 (30)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1585/10 do Nr 1600/10 (16)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2010 rok (0)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1/10 do Nr 29/10 (29)
            2011 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 30/11 do Nr 65/11 (36)
                LUTY Od Nr 66/11 do Nr 89/11 (24)
                MARZEC Od Nr 90/11 do Nr 132/11 (43)
                KWIECIEŃ Od Nr 133/11 do Nr 170/11 (37)
                MAJ Od Nr 171/11 do Nr 208/11 (38)
                CZERWIEC Od Nr 209/11 do Nr 245/11 (37)
                LIPIEC Od Nr 246/11 do Nr 274/11 (29)
                SIERPIEŃ Od Nr 275/11 do Nr 311/11 (37)
                WRZESIEŃ Od Nr 312/11 do Nr 350/11 (39)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 351/11 do Nr 378/11 (28)
                LISTOPAD Od Nr 379/11 do Nr 433/11 (55)
                GRUDZIEŃ Od Nr 434/11 do Nr 483/11 (50)
            2012 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 484/12 do Nr 517/12 (34)
                LUTY Od Nr 518/12 do Nr 545/12 (28)
                MARZEC Od Nr 546/12 do Nr 578/12 (33)
                KWIECIEŃ Od 579/12 do Nr 617/12 (39)
                MAJ Od Nr 618/12 do Nr 657/12 (40)
                CZERWIEC Od Nr 658/12 do Nr 712/12 (55)
                LIPIEC Od Nr 713/12 do Nr 729/12 (17)
                SIERPIEŃ Od Nr 730/12 do Nr 774/12 (45)
                WRZESIEŃ Od Nr 775/12 do Nr 821/12 (47)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 822/12 do Nr 865/12 (44)
                LISTOPAD Od Nr 866/12 do Nr 925/12 (60)
                GRUDZIEŃ Od Nr 926/12 do Nr 981/12 (56)
            2013 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 982/13 do Nr 1023/13 (42)
                LUTY Od Nr 1024/13 do Nr 1057/13 (34)
                MARZEC Od Nr 1058/13 do Nr 1090/13 (33)
                KWIECIEŃ Od Nr 1091/13 do Nr 1130/13 (40)
                MAJ Od Nr 1131/13 do Nr 1173/13 (43)
                CZERWIEC Od Nr 1174/13 do Nr 1217/13 (44)
                LIPIEC Od Nr 1218/13 do Nr 1250/13 (33)
                SIERPIEŃ Od Nr 1251/13 do Nr 1274/13 (24)
                WRZESIEŃ Od Nr 1275/13 do Nr 1320/13 (46)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1321/13 do Nr 1355/13 (35)
                LISTOPAD Od Nr 1356/13 do Nr 1413/13 (58)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1414/13 do Nr 1454/13 (41)
            2014 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 1455/14 do Nr 1492/14 (38)
                LUTY Od Nr 1493/14 do Nr 1524/14 (32)
                MARZEC Od Nr 1525/14 do Nr 1574/14 (50)
                KWIECIEŃ Od Nr 1575/14 do Nr 1618/14 (44)
                MAJ Od Nr 1619/14 do Nr 1657/14 (39)
                CZERWIEC Od Nr 1658/14 do Nr 1705/14 (48)
                LIPIEC Od Nr 1706/14 do Nr 1729/14 (24)
                SIERPIEŃ Od Nr 1730/14 do Nr 1766/14 (37)
                WRZESIEŃ Od Nr 1767/14 do Nr 1805/14 (39)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1806/14 do Nr 1847/14 (42)
                LISTOPAD Od Nr 1848/14 do Nr 1889/14 (42)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2014 - 2018 (0)
            2014 rok (0)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1/14 do Nr 60/14 (60)
            2015 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 61/15 do Nr 106/15 (46)
                LUTY Od Nr 107/15 do Nr 146/15 (40)
                MARZEC Od Nr 147/15 do Nr 203/15 (57)
                KWIECIEŃ Od Nr 204/15 do Nr 242/15 (39)
                MAJ Od Nr 243/15 do Nr 285/15 (43)
                CZERWIEC Od Nr 286/15 do Nr 348/15 (63)
                LIPIEC Od Nr 349/15 do Nr 389/15 (41)
                SIERPIEŃ Od Nr 390/15 do Nr 416/15 (27)
                WRZESIEŃ Od Nr 417/15 do Nr 463/15 (47)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 464/15 do Nr 511/15 (48)
                LISTOPAD Od Nr 512/15 do Nr 563/15 (52)
                GRUDZIEŃ Od Nr 564/15 do Nr 614/15 (51)
            2016 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 615/16 do Nr 653/16 (40)
                LUTY Od Nr 654/16 do Nr 689/16 (36)
                MARZEC Od Nr 690/16 do Nr 750/16 (61)
                KWIECIEŃ Od Nr 751/16 do Nr 779/16 (29)
                MAJ Od Nr 780/16 do Nr 826/16 (47)
                CZERWIEC Od Nr 827/16 do Nr 878/16 (52)
                LIPIEC Od Nr 879/16 do Nr 906/16 (28)
                SIERPIEŃ Od Nr 907/16 do Nr 951/16 (45)
                WRZESIEŃ Od Nr 952/16 do Nr 1000/16 (49)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1001/16 Do Nr 1051/16 (51)
                LISTOPAD Od Nr 1052/16 do Nr 1111/16 (60)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1112/16 do Nr 1173/16 (62)
            2017 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 1174/17 do Nr 1229/17 (56)
                LUTY Od Nr 1230/17 do Nr 1256/17 (27)
                MARZEC Od Nr 1257/17 do Nr 1322/17 (67)
                KWIECIEŃ Od Nr 1323/17 do Nr 1403/17 (81)
                MAJ Od Nr 1404/17 do Nr 1467/17 (64)
                CZERWIEC Od Nr 1468/17 do Nr 1510/17 (43)
                LIPIEC Od Nr 1511/17 do Nr 1559/17 (49)
                SIERPNIEŃ Od Nr 1560/17 do Nr 1613/17 (54)
                WRZESIEŃ Od Nr 1614/17 do Nr 1660/17 (47)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1661/17 do Nr 1707/17 (47)
                LISTOPAD Od Nr 1708/17 do Nr 1756/17 (49)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1757/17 do Nr 1808/17 (52)
            2018 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 1809/17 do Nr 1862/18 (54)
                LUTY Od Nr 1863/18 do Nr 1901/18 (39)
                MARZEC Od Nr 1902/18 do Nr 1949/18 (48)
                KWIECIEŃ Od Nr 1950/18 do Nr 1995/18 (46)
                MAJ Od Nr 1996/18 do Nr 2043/18 (48)
                CZERWIEC Od Nr 2044/18 do Nr 2114/18 (71)
                LIPIEC Od Nr 2115/18 do Nr 2149/18 (35)
                SIERPIEŃ Od Nr 2150/18 do Nr 2203/18 (54)
                WRZESIEŃ Od Nr 2204/18 do Nr 2237/18 (34)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 2238/18 do Nr 2287/18 (50)
                LISTOPAD Od Nr 2288/18 do Nr 2315/18 (28)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2018 - 2023 (0)
            2018 rok (0)
                LISTOPAD Od Nr 1/18 do Nr 29/18 (29)
                GRUDZIEŃ Od Nr 30/18 do Nr 64/18 (35)
            2019 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 65/19 do Nr 108/19 (44)
                LUTY Od Nr 109/19 do Nr 140/19 (32)
                MARZEC Od Nr 141/19 do Nr 192/19 (52)
                KWIECIEŃ Od Nr 193/19 do Nr 239/19 (47)
                MAJ Od Nr 240/19 do Nr 311/19 (72)
                CZERWIEC Od Nr 312/19 do Nr 364/19 (53)
                LIPIEC Od Nr 365/19 do Nr 392/19 (28)
                SIERPNIEŃ Od Nr 393/19 do Nr 439/19 (47)
                WRZESIEŃ Od Nr 440/19 do Nr 488/19 (49)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 489/19 do Nr 535/19 (47)
                LISTOPAD Od Nr 536/19 do Nr 581/19 (46)
                GRUDZIEŃ Od Nr 582/19 do Nr 632/19 (51)
            2020 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 633/20 do Nr 673/20 (41)
                LUTY Od Nr 674/20 do Nr 723/20 (50)
                MARZEC Od Nr 724/20 do Nr 755/20 (32)
                KWIECIEŃ Od Nr 756/20 do Nr 808/20 (53)
                MAJ Od Nr 809/20 do Nr 854/20 (46)
                CZERWIEC Od Nr 855/20 do Nr 898/20 (44)
                LIPIEC Od Nr 899/20 do Nr 972/20 (74)
                SIERPIEŃ Od Nr 973/20 do Nr 1013/20 (41)
                WRZESIEŃ Od Nr 1014/20 do Nr 1057/20 (44)
                PAŹDZIERNIK OD NR 1058/20 do Nr 1109/20 (52)
                LISTOPAD Od Nr 1110/20 do Nr 1164/20 (55)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1165/20 do 1213/20 (49)
            2021 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 1214/21 do Nr 1258/21 (45)
                LUTY Od Nr 1259/21 do Nr 1297/21 (39)
                MARZEC Od Nr 1298/21 do Nr 1347/21 (50)
                KWIECIEŃ Od Nr 1348/21 (33)
    Dostępność plus - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (5)
    Działalność lobbingowa (2)
    Urząd Miasta (0)
        Misja Urzędu (1)
        Regulamin Organizacyjny Urzędu (2)
        Kodeks Etyczny (1)
        Zastępca Burmistrza Miasta (1)
        Sekretarz Miasta (1)
        Skarbnik Miasta (1)
        Pracownicy, komórki organizacyjne Urzędu (0)
            Urząd Stanu Cywilnego (1)
            Komenda Straży Miejskiej (1)
            Referat Kadr i Płac (1)
            Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (1)
            Audytor wewnętrzny (1)
            Samodzielne stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego (1)
            Radca Prawny (1)
            Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)
            Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (1)
            Pełnomocnik ds. Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi (1)
            Inspektor Ochrony Danych (1)
            Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji (1)
            Referat Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami (1)
            Referat ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (1)
            Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (1)
            Refarat ds. Gospodarki Lokalowej (1)
            Wydział Ekologii (1)
            Referat Ochrony Środowiska (1)
            Referat Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych (1)
            Wydział Organizacyjny (1)
            Biuro Rady Miasta (1)
            Referat Spraw Obywatelskich (1)
            Referat Administracyjny (1)
            Referat ds. Informatyki (1)
            Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej (1)
            Referat Księgowości i Budżetu Miasta (1)
            Referat Podatków i Opłat Lokalnych (1)
        Stanowienie aktów publicznoprawnych (1)
        Skargi i wnioski (3)
        Petycje (1)
            Złożone petycje (5)
                2015 rok (1)
                2016 rok (0)
                    Złożone petycje w 2016 roku w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. (1)
                2017 rok (0)
                    Złożone petycje w 2017 roku w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. (3)
                2018 rok (0)
                    Złożone petycje w 2018 roku w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. (2)
                2019 rok (0)
                    Złożone petycje w 2019 roku w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (5)
                2020 rok (0)
                    Złożone petycje w 2020 roku w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (4)
                2021 rok (0)
                    Złożone petycje w 2021 roku w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (2)
        Rejestry, ewidencje, archiwa (0)
            Archiwa (1)
            Ewidencje (1)
            Rejestry (0)
                Wykaz rejestrów dostępnych w Urzędzie Miasta Radzionków (1)
                Rejestr uchwał Rady Miasta (1)
                Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta (1)
                Rejestr uchwał Zarządu Miasta (0)
                    1998 rok (1)
                    Kadencja 1998 - 2002 (1)
                Rejestr aktów wewnętrznych (0)
                    1998-2000 rok (4)
                    2001 rok (29)
                    2002 rok (24)
                    2003 rok (26)
                    2004 rok (41)
                    2005 rok (21)
                    2006 rok (28)
                    2007 rok (26)
                    2008 rok (33)
                    2009 rok (35)
                    2010 rok (105)
                    2011 rok (81)
                    2012 rok (111)
                    2013 rok (85)
                    2014 rok (70)
                    2015 rok (50)
                    2016 rok (62)
                    2017 rok (71)
                    2018 rok (83)
                    2019 rok (62)
                    2020 rok (55)
                    2021 rok (8)
                Rejestr porozumień (0)
                    1998 (1)
                    1999 (1)
                    2000 (1)
                    2001 (1)
                    2002 (1)
                    2003 (1)
                    2004 (1)
                    2005 (1)
                    2006 (1)
                    2007 (1)
                    2008 (1)
                    2009 (1)
                    2010 (1)
                    2011 (1)
                    2012 (1)
                    2013 (1)
                    2014 (1)
                    2015 (1)
                    2016 (1)
                    2017 (1)
                    2018 (1)
                    2019 (1)
                    2020 (1)
                    2021 (1)
                Rejestr interpelacji i wniosków Radnych (0)
                    Kadencja 1998-2002 (1)
                    Kadencja 2002-2006 (1)
                    Kadencja 2006-2010 (0)
                        2006-2007 (1)
                        2007-2008 (1)
                        2009 (0)
                            Styczeń (12)
                            Luty (9)
                            Marzec (9)
                            Kwiecień (12)
                            Maj (13)
                            Czerwiec (12)
                            Sierpień (2)
                            Wrzesień (4)
                            Październik (4)
                            Listopad (6)
                            Grudzień (4)
                        2010 (0)
                            Styczeń (8)
                            Luty (4)
                            Marzec (14)
                            Kwiecień (6)
                            Maj (7)
                            Czerwiec (14)
                            Lipiec (1)
                            Sierpień (3)
                            Wrzesień (15)
                            Listopad (1)
                    Kadencja 2010-2014 (1)
                        2010 (0)
                            Grudzień (10)
                        2011 (0)
                            Styczeń (3)
                            Luty (6)
                            Marzec (7)
                            Kwiecień (8)
                            Maj (13)
                            Czerwiec (9)
                            Lipiec (9)
                            Wrzesień (7)
                            Październik (3)
                            Listopad (3)
                            Grudzień (5)
                        2012 (0)
                            Styczeń (4)
                            Luty (11)
                            Marzec (8)
                            Kwiecień (11)
                            Maj (7)
                            Czerwiec (12)
                            Lipiec (6)
                            Sierpień (10)
                            Wrzesień (6)
                            Październik (4)
                            Listopad (8)
                            Grudzień (2)
                        2013 (0)
                            Styczeń (4)
                            Luty (1)
                            Marzec (6)
                            Kwiecień (5)
                            Maj (8)
                            Czerwiec (5)
                            Wrzesień (10)
                            Październik (8)
                            Listopad (32)
                            Grudzień (12)
                        2014 (0)
                            Styczeń (2)
                            Luty (10)
                            Marzec (4)
                            Kwiecień (5)
                            Maj (1)
                            Czerwiec (12)
                            Lipiec (1)
                            Sierpień (13)
                            Wrzesień (5)
                            Październik (4)
                            Listopad (1)
                    Wykaz interpelacji i wniosków według nazwisk radnych - Kadencja 2010-2014 (0)
                        Krzysztof Banek (55)
                        Michał Dzionsko (37)
                        Tomasz Gościniak (2)
                        Andrzej Hajda (14)
                        Stefan Hajda (24)
                        Klaudiusz Jania (25)
                        Eugeniusz Marek (27)
                        Łucjan Maruszczyk (15)
                        Marek Minas (20)
                        Marian Osadnik (1)
                        Urszula Pluskota (7)
                        Erhard Reiss (21)
                        Bernard Skibiński (0)
                        Piotr Tobór (33)
                        Marek Wilczek (33)
                        Dariusz Wysypoł (9)
                    Kadencja 2014-2018 (0)
                        2014 (0)
                            Grudzień (31)
                        2015 (0)
                            Styczeń (12)
                            Luty (29)
                            Marzec (10)
                            Kwiecień (7)
                            Maj (9)
                            Czerwiec (12)
                            Sierpień (6)
                            Wrzesień (13)
                            Październik (9)
                            Listopad (9)
                            Grudzień (7)
                        2016 (0)
                            Styczeń (12)
                            Luty (3)
                            Marzec (9)
                            Kwiecień (14)
                            Maj (14)
                            Czerwiec (9)
                            Lipiec (1)
                            Sierpień (4)
                            Wrzesień (3)
                            Październik (1)
                            Listopad (2)
                            Grudzień (4)
                        2017 (0)
                            Styczeń (1)
                            Luty (5)
                            Marzec (6)
                            Kwiecień (7)
                            Maj (9)
                            Czerwiec (10)
                            Lipiec (1)
                            Sierpień (8)
                            Wrzesień (8)
                            Październik (4)
                            Listopad (9)
                            Grudzień (4)
                        2018 (0)
                            Styczeń (4)
                            Luty (2)
                            Marzec (2)
                            Kwiecień (3)
                            Maj (17)
                            Czerwiec (8)
                            Lipiec (3)
                            Sierpień (11)
                            Wrzesień (12)
                            Październik (14)
                    Wykaz interpelacji i wniosków według nazwisk radnych - Kadencja 2014-2018 (0)
                        Krzysztof Banek (30)
                        Michał Dzionsko (29)
                        Wojciech Głogowski (38)
                        Andrzej Hajda (15)
                        Stefan Hajda (24)
                        Klaudiusz Jania (12)
                        Karol Majewski (58)
                        Eugeniusz Marek (33)
                        Łucjan Maruszczyk (6)
                        Marzena Michalska (8)
                        Ludomir Pawłowski (16)
                        Karol Pietryga (35)
                        Piotr Tobór (35)
                        Marek Wilczek (30)
                        Dariusz Wysypoł (23)
                Rejestr interpelacji i zapytań Radnych (0)
                    Kadencja 2018-2023 (0)
                        2018 (0)
                            Listopad (9)
                            Grudzień (3)
                        2019 (0)
                            Styczeń (13)
                            Luty (5)
                            Marzec (9)
                            Kwiecień (3)
                            Maj (17)
                            Czerwiec (21)
                            Lipiec (9)
                            Sierpień (12)
                            Wrzesień (9)
                            Październik (18)
                            Listopad (12)
                            Grudzień (6)
                        2020 (0)
                            Styczeń (10)
                            Luty (10)
                            Marzec (16)
                            Kwiecień (4)
                            Maj (9)
                            Czerwiec (7)
                            Lipiec (3)
                            Sierpień (15)
                            Wrzesień (7)
                            Październik (10)
                            Listopad (5)
                            Grudzień (1)
                        2021 (0)
                            Styczeń (9)
                            Luty (5)
                            Marzec (1)
                            Kwiecień (12)
                    Wykaz interpelacji i zapytań według nazwisk radnych - Kadencja 2018-2023 (0)
                        Marian Dziembała (9)
                        Andrzej Hajda (1)
                        Stefan Hajda (8)
                        Klaudiusz Jania (14)
                        Aneta Niedźwiecka (82)
                        Ludomir Pawłowski (5)
                        Karol Pietryga (14)
                        Urszula Pluskota (1)
                        Jacek Samol (4)
                        Weronika Sitarz (0)
                        Krystian Strzelczyk (33)
                        Grzegorz Szeremeta (15)
                        Wojciech Tobor (71)
                        Piotr Tobór (4)
                        Dawid Tomczyk (9)
                Rejestr skarg i wniosków (0)
                    2010 rok (1)
                    2011 rok (1)
                    2012 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2014 rok (1)
                    2015 rok (1)
                    2016 rok (1)
                    2017 rok (1)
                    2018 rok (1)
                    2019 rok (1)
                    2020 rok (1)
                    2021 rok (1)
                Rejestr umów (0)
                    2010 rok (1)
                    2011 rok (1)
                    2012 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2014 rok (1)
                    2015 rok (1)
                    2016 rok (1)
                    2017 rok (1)
                    2018 rok (1)
                    2019 rok (1)
                    2020 rok (1)
                    2021 rok (3)
                Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miasta (0)
                    Kadencja 2002-2006 (1)
                    Kadencja 2006-2010 (1)
                    Kadencja 2010-2014 (1)
                    Kadencja 2014-2018 (1)
                    Kadencja 2018-2023 (0)
                        2018 rok (0)
                            I sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 19 listopada 2018r. (1)
                            II sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 29 listopada 2018r. (1)
                            III sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 20 grudnia 2018r. (1)
                        2019 rok (0)
                            IV sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 24 stycznia 2019r. (1)
                            V sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 28 lutego 2019 r. (1)
                            VI sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 28 marca 2019 r. (1)
                            VII sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 25 kwietnia 2019 r. (1)
                            VIII sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 30 maja 2019 r. (1)
                            IX sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 19.06.2019 r. (1)
                            X sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 28 sierpnia 2019 r. (1)
                            XI sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 26 września 2019 r. (1)
                            XII sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 24 października 2019 r. (1)
                            XIII sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 28 listopada 2019 r. (1)
                            XIV sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 19 grudnia 2019r. (1)
                        2020 rok (0)
                            XV sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 30 stycznia 2020r. (1)
                            XVI sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 27 lutego 2020r. (1)
                            XVIII sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 28 maja 2020r. (1)
                            XIX sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 25 czerwca 2020r. (1)
                            XX sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 27 sierpnia 2020r. (1)
                            XXI sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 22 września 2020r. (1)
                            XXII sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 26 listopada 2020r. (1)
                            XXIV sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 29 grudnia 2020r. (1)
                        2021 rok (0)
                            XXV sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 26 stycznia 2021r. (1)
                            XXVI sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 25 lutego 2021r. (1)
                            XXVII sesja Rady Miasta Radzionków w dniu 25 marca 2021r. (1)
                            XXVIII sesja Rady Mista Radzionków w dniu 29 kwietnia 2021r. (1)
                Rejestr aktów prawa miejscowego (1)
                Rejestr projektów uchwał Rady Miasta Radzionków (0)
                    Kadencja 2006-2010 (1)
                    Kadencja 2010-2014 (1)
                    Kadencja 2014-2018 (2)
                    Kadencja 2018-2023 (2)
                Rejestr Planów Miejscowych (1)
                Rejestr zamówień publicznych (0)
                    2010 rok (1)
                    2011 rok (1)
                    2012 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2014 rok (1)
                    2015 rok (1)
                    2016 rok (1)
                    2017 rok (1)
                    2018 rok (1)
                    2019 rok (1)
                    2020 rok (1)
                Rejestr Instytucji Kultury (1)
                Rejestr wniosków do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (0)
                    2004 rok (1)
                    2005 rok (1)
                    2006 rok (1)
                    2007 rok (1)
                    2008 rok (1)
                    2009 rok (1)
                    2010 rok (1)
                    2011 rok (1)
                    2012 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2014 rok (1)
                    2015 rok (1)
                    2016 rok (1)
                    2017 rok (1)
                    2018 rok (1)
                    2019 rok (1)
                    2020 rok (1)
        Kontrole (0)
            Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Radzionków (24)
            Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków (0)
                Kadencja 2006 - 2010 (0)
                    2007 rok (1)
                    2008 rok (2)
                    2009 rok (2)
                    2010 rok (2)
                Kadencja 2010 - 2014 (0)
                    2011 rok (3)
                    2012 rok (3)
                    2013 rok (3)
                    2014 rok (2)
                Kadencja 2014 - 2018 (0)
                    2015 rok (3)
                    2016 rok (3)
                    2017 rok (3)
                    2018 rok (3)
                Kadencja 2018 - 2023 (0)
                    2019 rok (3)
                    2020 rok (3)
                    2021 rok (2)
            Kontrole wewnętrzne (1)
                2004 rok (1)
                2005 rok (1)
                2006 rok (1)
                2007 rok (3)
                2008 rok (3)
                2009 rok (3)
                2010 rok (3)
                2011 rok (3)
                2012 rok (1)
                2013 rok (3)
                2014 rok (3)
                2015 rok (3)
                2016 rok (3)
                2017 rok (3)
                2018 rok (3)
                2019 rok (3)
                2020 rok (2)
                2021 rok (1)
            Kontrola zarządcza (3)
        Audyt wewnętrzny (12)
    Numery telefonów do Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy (0)
        Urząd Miasta (1)
        Miejskie Jednostki Organizacyjne (1)
        Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy (1)
    Miejskie Jednostki Organizacyjne (0)
        Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych (1)
        Centrum Kultury "Karolinka" (1)
        Liceum Ogólnokształcące (1)
        Miejska Biblioteka Publiczna (1)
        Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Przedszkole nr 2 (1)
        Przedszkole nr 3 (1)
        Przedszkole nr 4 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 1 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 2 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 4 (1)
        Zakład Placówek Oświatowych (1)
    Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy (0)
        Wykaz spółek prawa handlowego (1)
        Przychodnia Lekarska RAD-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (1)
        Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią (1)
        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2015r. (0)
            Radni Rady Miasta Radzionków - kadencja 2014-2018 (0)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (0)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - szkoły, przedszkola (0)
            informacje o złożonych oświadczeniach (5)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2016r. (0)
            Radni Miasta Radzionków kadencja 2014-2018 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (4)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - szkoły, przedszkola (8)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - jednostki budżetowe (3)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - instytucje kultury (2)
            osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi (2)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (7)
            informacje o złożonych oświadczeniach (4)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2017r. (0)
            Radni Miasta Radzionków kadencja 2014-2018 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (4)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - szkoły, przedszkola (8)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki budżetowe (4)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - instytucje kultury (2)
            osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi (4)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (9)
            informacje o złożonych oświadczeniach (5)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2018r. (0)
            Radni Miasta Radzionków kadencja 2014-2018 (15)
            Radni Miasta Radzionków kadencja 2018-2023 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (4)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - szkoły, przedszkola (8)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki budżetowe (3)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - instytucje kultury (2)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (10)
            osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi (4)
            informacje o złożonych oświadczeniach (5)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2019r. (0)
            Radni Miasta Radzionków kadencja 2018-2023 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (4)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - szkoły, przedszkola (7)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki budżetowe (5)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - instytucje kultury (2)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (9)
            osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi (2)
            informacje o złożonych oświadczeniach (5)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2020r. (0)
            Radni Miasta Radzionków kadencja 2018-2023 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (4)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - szkoły, przedszkola (8)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki budżetowe (3)
            kierownicy jednostek organizacyjnych - instytucje kultury (2)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (10)
            osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi (4)
            informacje o złożonych oświadczeniach (6)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2021r. (0)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (1)
            Radni Miasta Radzionków kadencja 2018-2023 (4)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki budżetowe (1)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (4)
    Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe oraz Prawo Unii Europejskiej (5)
    Dostęp do aktów prawnych (1)
    Wzór wniosku o przyznanie prawa w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)

Menu przedmiotowe
    "Akcja Zima" (0)
    Ostrzeżenia meteorologiczne o złym stanie powietrza i inne ważne! (0)
        Informacje o złym stanie powietrza atmosferycznego (3)
        Ostrzeżenia meteorologiczne i raporty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (1)
    Budżet i Majątek (0)
        Informacje (1)
        Sprawozdania i informacje dotyczące budżetu miasta, jednostek organizacyjnych gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej (0)
            2002 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
            2003 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
            2004 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
            2005 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
            2006 rok (0)
                Roczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta (1)
            2007 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (4)
            2008 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Pólroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (1)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (1)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (4)
            2009 rok (0)
                Roczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (2)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (2)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (4)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Informacje finansowe (1)
            2010 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2010 rok (1)
                Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy posiadających osobowość prawną (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2010 rok (3)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (6)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (6)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (6)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (6)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (5)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Informacje finansowe (2)
            2011 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2011 rok (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2011 rok (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki z (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I połrocze 2011r. (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (5)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (5)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (5)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Informacje finansowe (2)
            2012 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2012 rok (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (1)
                Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (1)
                Rb-UN Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej (1)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Informacje finansowe (2)
                Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki z (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2012 rok (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2012 r. (1)
            2013 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-30S Sprawodanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (2)
                Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (2)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2013 rok (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2013 rok (1)
                Informacje finansowe (2)
                Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki z (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2013 r. (1)
            2014 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-30S Sprawodanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (4)
                Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (4)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Informacje finansowe (3)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2014 rok (1)
                Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki z (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2014 r. (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2014 rok (1)
            2015 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (5)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (5)
                Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (4)
                Rb-30S Sprawodanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Informacje finansowe (3)
                Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2015 r. (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2015 rok (1)
            2016 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2016 rok (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2016 r. (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2016 rok (1)
                    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (1)
                Informacje finansowe (3)
            2017 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2017 rok (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2017r. (1)
                Sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2017 rok (1)
                    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (1)
                Informacje finansowe (2)
            2018 rok (0)
                Sprawozdania z wykonania budżetu miasta (0)
                    Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                    Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2018 rok (1)
                Sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok (0)
                    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku (1)
                    Roczne sprawozdanie finansowe planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok (1)
                    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 (2)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2018 r. (1)
                Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Radzionków za 2018 rok (4)
                Informacje finansowe (3)
            2019 rok (0)
                Sprawozdania z wykonania budżetu miasta (0)
                    Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                    Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2019 rok (1)
                Sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok (0)
                    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku (1)
                    Roczne sprawozdanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019r. (1)
                    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 (2)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2019 r. (1)
                Informacje finansowe (3)
                Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Radzionków za 2019 rok (4)
            2020 rok (0)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Informacje finansowe (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2020 r. (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków na 2020 rok (1)
                Sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok (0)
                    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku (1)
                    Roczne sprawozdanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020r. (1)
                Sprawozdania z wykonania budżetu miasta (0)
                    Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                    Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
            2021 rok (0)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (1)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (1)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (1)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (1)
                Informacje finansowe (1)
        Projekty budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej (0)
            Procedura uchwalania budżetu miasta Radzionków i wieloletniej prognozy finansowej (4)
            2007 rok (5)
            2008 rok (6)
            2009 rok (6)
            2010 rok (7)
            2011 rok (8)
            2012 rok (4)
            2013 rok (4)
            2014 rok (6)
            2015 rok (7)
            2016 rok (5)
            2017 rok (6)
            2018 rok (8)
            2019 rok (7)
            2020 rok (6)
            2021 rok (6)
        Majątek Gminy (0)
            2006 rok (1)
            2007 rok (1)
            2008 rok (1)
            2009 rok (2)
            2010 rok (1)
            2011 rok (1)
            2012 rok (1)
            2013 rok (1)
            2014 rok (1)
            2015 rok (1)
            2016 rok (1)
            2017 rok (1)
            2018 rok (1)
            2019 rok (1)
            2020 rok (1)
        Budżet Miasta Radzionków (0)
            Budżet Miasta Radzionków na 2003 rok (1)
            Budżet Miasta Radzionków na 2004 rok (1)
            Budżet Miasta Radzionków na 2005 rok (1)
            Budżet Miasta Radzionków na 2006 rok (1)
            Budżet Miasta Radzionków na 2007 rok (1)
            Budżet Miasta Radzionków na 2008 rok oraz zmiany (112)
            Budżet Miasta Radzionków na 2009 rok oraz zmiany (104)
            Budżet Miasta Radzionków na 2010 rok oraz zmiany (194)
            Budżet Miasta Radzionków na 2011 rok oraz zmiany (179)
            Budżet Miasta Radzionków na 2012 rok oraz zmiany (183)
            Budżet Miasta Radzionków na 2013 rok oraz zmiany (177)
            Budżet Miasta Radzionków na 2014 rok oraz zmiany (194)
            Budżet Miasta Radzionków na 2015 rok oraz zmiany (200)
            Budżet Miasta Radzionków na 2016 rok oraz zmiany (190)
            Budżet Miasta Radzionków na 2017 rok oraz zmiany (195)
            Budżet Miasta Radzionków na 2018 rok oraz zmiany (218)
            Budżet Miasta Radzionków na 2019 rok oraz zmiany (205)
            Budżet Miasta Radzionków na 2020 rok oraz zmiany (187)
            Budżet Miasta Radzionków na 2021 rok oraz zmiany (31)
        Kredyty, pożyczki i obligacje (0)
            2009 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł (2)
                obligacje na kwotę 1.200.000 zł (2)
            2010 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł (2)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł (1)
                obligacje na kwotę 2.500.000 zł (7)
                kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (6)
            2012 rok (0)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (2)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (1)
            2013 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł (6)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (1)
                kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł (3)
            2014 rok (0)
                pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.942.748,62 zł (2)
            2015 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł (4)
                pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 220.780,00 zł (2)
                pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 201.584,00 zł (2)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł (1)
            2017 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (2)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł (1)
            2018 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000,00 zł (2)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (1)
            2019 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000,00 zł (1)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (1)
            2020 rok (0)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł (1)
                kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł (1)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków (0)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Radzionków na lata 2011-2026 oraz zmiany (16)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2012-2022 oraz zmiany (14)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2013-2023 oraz zmiany (16)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2014-2023 oraz zmiany (13)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2015-2025 oraz zmiany (14)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2016-2025 oraz zmiany (14)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2017-2025 oraz zmiany (13)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2018-2028 oraz zmiany (14)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2019-2029 oraz zmiany (18)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2020-2030 oraz zmiany (13)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2021-2031 (4)
    Edukacja, Kultura, Sport (0)
        Edukacja (13)
        Kultura (1)
        Sport (5)
        Ogłoszenia o konkursach (1)
    Gospodarka komunalna (0)
        USTAWA ŚMIECIOWA (14)
        Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Radzionków (0)
            Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (1)
            Stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (1)
            Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (3)
            Informacje o stanie jakości wody (0)
                2015 rok (0)
                    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (1)
                    Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie (1)
                    Sklep Zoologiczny ZOO Paleta Łabinowicz (1)
                2016 rok (0)
                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie (7)
                    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (4)
                    Sklep Zoologiczny ZOO Paleta Łabinowicz (1)
                2017 rok (0)
                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie (10)
                    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (4)
                2018 rok (0)
                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie (3)
                    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (3)
                2019 rok (0)
                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie (4)
                    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (4)
                2020 rok (0)
                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie (4)
                    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (4)
                2021 rok (0)
                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie (1)
            Plan aglomeracji BYTOM (1)
        Regulamin targowiska miejskiego (1)
        Regulamin korzystania z fontann miejskich (1)
        Regulamin korzystania z wyrobiska „Wapiennik” w Radzionkowie (1)
        Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących działalności sportowo - rekreacyjnej (1)
    Gospodarka lokalowa (17)
    Nieruchomości (1)
        Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę (3)
        Przetargi na zbycie nieruchomości (4)
        Inne informacje (1)
    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ważne! (1)
    Nabory na wolne stanowiska pracy (0)
        Nabory na wolne stanowiska urzędnicze (5)
        Kwestionariusz osobowy i informacje podstawowe na temat naboru (2)
    Ochrona Środowiska (15)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Wykaz Organizacji Pozarządowych (52)
        Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (1)
        Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy (1)
        Oferty Organizacji Pozarządowych (0)
        Nabór do komisji konkursowych (1)
        Informacje i komunikaty (1)
    Podatki, opłaty i inne (0)
        Podatek od nieruchomości (0)
            w 2006 roku (3)
            w 2007 roku (3)
            w 2008 roku (3)
            w 2009 roku (2)
            w 2010 roku (3)
            w 2011 roku (6)
            w 2012 roku (3)
            w 2013 roku (1)
            w 2014 roku (3)
            w 2015 roku (4)
            w 2016 roku (4)
            w 2017 roku (4)
            w 2018 roku (4)
            w 2019 roku (5)
            w 2020 roku (9)
            w 2021 roku (4)
        Podatek od środków transportowych (0)
            w 2006 roku (1)
            w 2007 roku (1)
            w 2008 roku (1)
            w 2009 roku (1)
            w 2010 roku (1)
            w 2011 roku (1)
            w 2012 roku (1)
            w 2013 roku (1)
            w 2014 roku (1)
            w 2015 roku (1)
            w 2016 roku (1)
            w 2017 roku (1)
            w 2018 roku (1)
            w 2019 roku (1)
            w 2020 roku (1)
            w 2021 roku (1)
        Opłata od posiadania psów (od 2014 roku w Radzionkowie nie obowiązuje opłata od posiadania psów) (0)
        Podatek rolny (0)
            w 2006 roku (1)
            w 2007 roku (1)
            w latach 2008 - 2010 (1)
            w 2011 roku (1)
            w 2012 roku (1)
            w 2013 roku (2)
        Podatek leśny (0)
            w 2006 roku (1)
            w 2007 roku (2)
            w 2008 roku (2)
            w 2009 roku (1)
            w 2010 roku (1)
            w 2011 roku (2)
            w 2012 roku (2)
            w 2015 roku (1)
        Opłata targowa (1)
        Śląska Karta Usług Publicznych (1)
        Karta płatnicza (1)
        Opłata za zajęcie pasa drogowego (4)
        Opłata adiacencka (2)
        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8)
        Dzierżawa gruntu (1)
        Najem lokali użytkowych (1)
        Najem lokali mieszkalnych (1)
    Pomoc Społeczna i Ochrona Zdrowia (0)
        Ochrona Zdrowia (3)
            Programy (0)
                Programy profilaktyczne (7)
                Programy gminne (9)
            Informacje (10)
        Pomoc Społeczna (26)
        Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (1)
    Programy i Strategie (0)
        Strategia Miasta Radzionków (1)
        Opieka społeczna, zdrowie (7)
        Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i lokalowa (11)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
        Pozostałe programy (1)
        Katalog usług społecznych (1)
        Katalog usług technicznych (1)
    Raport o stanie gminy Radzionków (2)
    Rolnictwo (0)
        Informacje (13)
    Straż Miejska (2)
    Konsultacje społeczne na terenie miasta Radzionków (0)
        Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego (0)
            Sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (1)
            Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji (1)
        Gminny Program Rewitalizacji (9)
        Konsultacje z mieszkańcami (0)
            Sposób konsultowania (1)
        Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce (1)
    Tablica Ogłoszeń (2)
        Ogłoszenia i informacje (101)
    Transport i Komunikacja (3)
    Wybory, Referenda (0)
        Państwowa Komisja Wyborcza (1)
        Rejestr wyborców (1)
        Obwody głosowania (1)
        Okręgi wyborcze (1)
        Urzędnik Wyborczy (1)
        Wyniki wyborów samorządowych (0)
            Wybory samorządowe 21.10.2018r. (1)
        Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego (0)
            Wybory do Parlamentu Eurpejskiego 26.05.2019r. (1)
        Wyniki wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (0)
            Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok (2)
        Wyniki wyborów Prezydenta RP (0)
            Wybory Prezydenta RP - 2020 rok (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 ważne! (3)
    Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne (13)
    Zagospodarowanie przestrzenne (0)
        Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (3)
        System Informacji Przestrzennej (1)
        Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (1)
    Zamówienia Publiczne (0)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (4)
        Postępowania przetargowe (39)
        Zamówienia do kwoty 130 000 złotych (6)
    Zarządzanie kryzysowe ważne! (7)
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej (1)
    Ponowne wykorzystywanie (1)
    Przydatne adresy WWW (0)
        Administracja rządowa (1)
        Archiwum Państwowe (2)
        Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia (1)
        Jednostki Samorządu Terytorialnego (9)
        Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (1)
        Najwyższa Izba Kontroli (1)
        Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach (1)
        Paszporty (1)
        Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach (1)
        Regionalna Izba Obrachunkowa (1)
        Sąd Okręgowy w Gliwicach (1)
        Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach (1)
        Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1)
        Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1)
        Urząd Skarbowy (1)
        Urząd Statystyczny (1)
        Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1)

Informacje ogólne
    Instrukcja korzystania z biuletynu (1)
    Wyjaśnienia skrótów pojęciowych (1)
    Redakcja (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij