Uchwała Nr X/117/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków.

(Publikacja Obwieszczenia - załącznika do uchwały: Dz.U.Woj.Śl. z dnia 6 września 2019 roku, poz. 6159)