ul. Wrocławska 122,
41-902 Bytom,
tel. 32 388 73 00
faks 32 388 73 00

Spółka zarejestrowana pod nr 0000123595 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
Kapitał zakładowy: 34.688.500,00 zł
23,95 % udział Gminy Radzionków,
76,05 % udział Gminy Bytom
NIP 626-26-29-765
REGON 277284764

Władze spółki

Sławomir Kamiński
Prezes zarządu

Krzysztof Wójcik
Członek zarządu

Piotr Buchwald
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Witold Krieser
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Roman Poloczek
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Dulak
Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Nowak
Członek Rady Nadzorczej

Przedmiot działalności

 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrzne do układów klimatyzacyjnych -PKD 35.30.Z;
 2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z;
 3. Przygotowywanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z;
 4. Roboty budowlane związane ze wzrostem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z;
 5. Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z;
 6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych przemysłowych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z;
 7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;
 8. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z;
 9. Pozostała działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z;
 10. Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z;
 11. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z;
 12. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z;
 13. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z;
 14. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z;
 15. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z;
 16. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie  - PKD 68.32.Z;
 17. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z;
 18. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z.