Uchylono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzionków Nr 1391/10 z dnia 8 lipca 2010 roku.

Uchylono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzionków Nr 1392/10 z dnia 8 lipca 2010 roku.