Wizja rozwoju Radzionkowa na lata 2014-2025 sformułowana w Strategii rozwoju Miasta Radzionków na lata 2014-2025 (Uchwała Nr XLII/395/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 lutego 2014r.)

 "Radzionków będzie miastem, które zapewni dobre warunki zamieszkania, postrzegane jako ponadprzeciętne w obszarze zalet społeczności lokalnej oraz osiągnie konkurencyjność gospodarczą bazującą na atrakcyjności kapitału ludzkiego i inteligentnych specjalizacjach.”