Misją Miasta Radzionków jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, poprzez jak najlepsze realizowanie zasad samorządności, ukierunkowanych na ciągłe podnoszenie poziomu życia mieszkańców, świadczenie wysokiej jakości usług miejskich i administracyjnych, dialog społeczny oraz wszechstronny rozwój Gminy.