Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków są sporządzane w ciągu 14 dni od jej zakończenia. Formalne przyjęcie protokołu przez Radę następuje na kolejnej sesji. W okresie od sporządzenia protokołu do formalnego przyjęcia protokół jest udostępniany na wniosek.