490. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-427)

491. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-430)

492. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie zadania zarządzania odcinkami dróg powiatowych w celu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji" (druk R-431)

493. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2027 (druk R-435)

494. Opinia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Radzionków, w roku szkolnym 2022/2023 (druk R-429).

495. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 (druk R-433)

496. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-432)

497. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 (druk R-434)

498. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-427)

499. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-430)

500. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania zarządzania odcinkami dróg powiatowych w celu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji" (druk R-431)