ul. Szymały 36
41-922 Radzionków

tel. 32 286-63-59

strona internetowa: www.sp2.radzionkow.pl
strona BIP: http://sp2.radzionkow.pl/index.php/kontakt
adres e-mail: szkola@sp2.radzionkow.pl  


Dyrektor jednostki


mgr Agnieszka Jochlik


Uchwały dotyczące jednostki


Uchwała Nr XLV/316/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie.

Uchwała Nr XXXIX/329/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 7 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie.