Gminie Radzionków nadano ustrój miejski w 1951r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1951r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwie katowickim (Dz.U. z 1951r., Nr 41, poz. 316).

W 1975r. miasto Radzionków utraciło samodzielność i zostało włączone do miasta Bytom, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim i opolskim (Dz. U. z 1975r., Nr 15, poz. 87).

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie utworzenia gmin, przejęcia zadań i kompetencji oraz nadania statusu miasta w województwach katowickim i siedleckim (Dz. U. Nr 109, poz. 705), Radzionków został wydzielony z miasta Bytom i stał się samodzielną gminą o statusie miasta. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1998r.