(Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały w części znak: NP/II/0911/25/10 z dnia 02 lutego 2010 r.)

(Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w części obejmującej paragrafy: 7, 9, 10, 11, 12 znak: NP/II/0911/25/10 z dnia 04 lutego 2010 r.)

(Publikacja: Dz. Urz.Woj. ŚL. z dnia 26.02.2010 roku, Nr 34, poz. 513)