Posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta w I półroczu 2021 roku:

 • 27 stycznia 2021r. (środa) - godz. 16.30 - tryb zdalny;
 • 24 lutego 2021r. (środa) - godz. 16.30 - tryb zdalny;
 • 24 marca 2021r. (środa) - godz. 16.30 - tryb zdalny;
 • 28 kwietnia 2021r. (środa) - godz. 16.00 - tryb zdalny;
 • 26 maja 2021r. (środa) - godz. 16.00 - komisja odwołana;
 • 21 czerwca 2021r. (poniedziałek) - godz. 16.00 - wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Miasta oraz Komisji Komunalnej - sala widowiskowa - Centrum Kultury "Karolinka", Plac Jana Pawła II 2;
 • 23 czerwca 2021r. (środa) - godz. 15.45 - tryb zdalny.

Posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta w II półroczu 2021 roku:

 • 04 sierpnia 2021r. (środa) - godz. 15.00 - wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Miasta oraz Komisji Komunalnej - tryb zdalny;
 • 25 sierpnia 2021r. (środa) - godz. 15.45 - tryb zdalny; 
 • 22 września 2021r. (środa) - godz. 16.15 - tryb zdalny;
 • 25 października 2021r. (poniedziałek) - godz. 15.00 - wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, Komisji Komunalnej, Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - tryb zdalny;
 • 27 października 2021r. (środa) - godz. 15.45 - tryb zdalny;
 • 24 listopada 2021r. (środa) - godz. 15.00 - wspólne posiedzenie Komisji Komunalej, Komisji Finansów i Rozwoju Miasta oraz Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - tryb zdalny;
 • 01 grudnia 2021 r. (środa) - godz. 16.00 - tryb zdalny;
 • 08 grudnia 2021 r. (środa) - godz. 15.00 - tryb zdalny;
 • 28 grudnia 2021 r. (wtorek) - godz. 16.00. 

W razie konieczności zmiany terminu sesji, przesuwa się automatycznie schemat posiedzeń.