(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 25.04.2018r., poz 2792)