Wydział Organizacyjny

32 388-71-30
32 388-71-52
32 388-71-01
32 388-71-20
32 388-71-05
32 388-71-48
32 388-71-64
32 388-71-27

Biuro Rady Miasta
32 388-71-35

Referat Spraw Obywatelskich

32 388-71-10
32 388-71-11
32 388-71-12
32 388-71-26

Referat ds. Informatyki

32 388-71-32
32 388-71-38

Referat Administracyjny

32 388-71-08
32 388-71-40

Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej

32 388-71-37
32 388-71-45
32 388-71-56
32 388-71-55

Referat Księgowości i Budżetu Miasta

32 388-71-33
32 388-71-34
32 388-71-19
32 388-71-18
32 388-71-36
32 388-71-34
32 388-71-15

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

32 388-71-04
32 388-71-16
32 388-71-13
32 388-71-14
32 388-71-28
32 388-71-63

Urząd Stanu Cywilnego

32 388-71-09
32 388-71-54

Komenda Straży Miejskiej

32 389-96-96
665-865-003

Referat Kadr i Płac

32 388-71-07

Samodzielne stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

32 388-71-43

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

32 388-71-44

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

32 388-71-44

Pełnomocnik ds. Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi

32 388-71-37

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii

32 388-71-56, 32 388-71-45

Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

32 388-71-42

Referat Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

32 388-71-41
32 388-71-47
32 388-71-31

Referat ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

32 388-71-06

Wydział Ekologii

32 388-71-58

Referat Ochrony Środowiska

32 388-71-77
32 388-71-59
32 388-71-60
32 388-71-69

Referat Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych

32 388-71-58
32 388-71-62
32 388-71-65

Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego

32 388-71-21
32 388-71-23
32 388-71-24
32 388-71-29

Referat ds. Gospodarki Lokalowej

32 388-71-61
32 388-71-22
32 388-71-78